หมวดหมู่:

cigarra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcigarra

  • การออกเสียง : cigale cigale [fr]
  • การออกเสียง : цикада цикада [ru]
  • การออกเสียง : cicade cicade [nl]
  • การออกเสียง : زنجره و جیرجیرک دشتی زنجره و جیرجیرک دشتی [fa]
  • การออกเสียง : τζιτζίκι τζιτζίκι [el]
  • การออกเสียง : cykada cykada [pl]
  • การออกเสียง : सिकाडा सिकाडा [hi]
  • การออกเสียง : ציקדה ציקדה [he]
  • การออกเสียง : kabóca kabóca [hu]