หมวดหมู่:

ciencia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciencia

 • การออกเสียง : corazón
  corazón [es]
 • การออกเสียง : arroz
  arroz [es]
 • การออกเสียง : gato
  gato [es]
 • การออกเสียง : bonito
  bonito [es]
 • การออกเสียง : peixe
  peixe [pt]
 • การออกเสียง : pole
  pole [en]
 • การออกเสียง : Madeira
  Madeira [pt]
 • การออกเสียง : terremoto
  terremoto [it]
 • การออกเสียง : scienza
  scienza [it]
 • การออกเสียง : cebra
  cebra [es]
 • การออกเสียง : radar
  radar [en]
 • การออกเสียง : memoria
  memoria [es]
 • การออกเสียง : caracol
  caracol [es]
 • การออกเสียง : mineral
  mineral [en]
 • การออกเสียง : acuático
  acuático [es]
 • การออกเสียง : maremoto
  maremoto [es]
 • การออกเสียง : hipopótamo
  hipopótamo [es]
 • การออกเสียง : río
  río [es]
 • การออกเสียง : cristal
  cristal [es]
 • การออกเสียง : rinoceronte
  rinoceronte [it]
 • การออกเสียง : lagarto
  lagarto [es]
 • การออกเสียง : algodón
  algodón [es]
 • การออกเสียง : papagaio
  papagaio [pt]
 • การออกเสียง : molecular
  molecular [en]
 • การออกเสียง : Lagos
  Lagos [en]
 • การออกเสียง : Atún
  Atún [es]
 • การออกเสียง : uva
  uva [es]
 • การออกเสียง : trigo
  trigo [es]
 • การออกเสียง : vento
  vento [it]
 • การออกเสียง : Ostra
  Ostra [pt]
 • การออกเสียง : Tapir
  Tapir [en]
 • การออกเสียง : ajedrez
  ajedrez [es]
 • การออกเสียง : fallas
  fallas [es]
 • การออกเสียง : lobo
  lobo [gl]
 • การออกเสียง : clima
  clima [es]
 • การออกเสียง : planta
  planta [es]
 • การออกเสียง : composición
  composición [es]
 • การออกเสียง : Salmón
  Salmón [es]
 • การออกเสียง : cobre
  cobre [es]
 • การออกเสียง : estómago
  estómago [es]
 • การออกเสียง : meteorología
  meteorología [es]
 • การออกเสียง : Large Hadron Collider
  Large Hadron Collider [en]
 • การออกเสียง : petróleo
  petróleo [es]
 • การออกเสียง : avestruz
  avestruz [es]
 • การออกเสียง : foca
  foca [it]
 • การออกเสียง : montañas
  montañas [es]
 • การออกเสียง : medio ambiente
  medio ambiente [es]
 • การออกเสียง : ganso
  ganso [es]
 • การออกเสียง : especie
  especie [es]
 • การออกเสียง : arquitectura
  arquitectura [es]
 • การออกเสียง : arrecifes de coral
  arrecifes de coral [es]
 • การออกเสียง : humano
  humano [es]
 • การออกเสียง : volcán
  volcán [es]
 • การออกเสียง : morsa
  morsa [it]
 • การออกเสียง : bioquímica
  bioquímica [es]
 • การออกเสียง : chimpancé
  chimpancé [es]
 • การออกเสียง : mamífero
  mamífero [es]
 • การออกเสียง : vulcanismo
  vulcanismo [es]
 • การออกเสียง : Lapa
  Lapa [es]
 • การออกเสียง : lumbar
  lumbar [en]
 • การออกเสียง : ovos
  ovos [pt]
 • การออกเสียง : biología
  biología [es]
 • การออกเสียง : cobra
  cobra [pt]
 • การออกเสียง : alimento
  alimento [es]
 • การออกเสียง : célula
  célula [es]
 • การออกเสียง : gato montés
  gato montés [es]
 • การออกเสียง : ciencias
  ciencias [es]
 • การออกเสียง : colibrí
  colibrí [es]
 • การออกเสียง : ambiente
  ambiente [pt]
 • การออกเสียง : útero
  útero [es]
 • การออกเสียง : litosfera
  litosfera [es]
 • การออกเสียง : mula
  mula [ca]
 • การออกเสียง : agricultura
  agricultura [pt]
 • การออกเสียง : corno
  corno [es]
 • การออกเสียง : rola
  rola [pt]
 • การออกเสียง : prototipo
  prototipo [es]
 • การออกเสียง : feto
  feto [es]
 • การออกเสียง : cacatúa
  cacatúa [es]
 • การออกเสียง : Aves
  Aves [en]
 • การออกเสียง : camelo
  camelo [pt]
 • การออกเสียง : hábitat
  hábitat [es]
 • การออกเสียง : Cachalote
  Cachalote [gl]
 • การออกเสียง : ser humano
  ser humano [es]
 • การออกเสียง : faisán
  faisán [es]
 • การออกเสียง : tabaco
  tabaco [es]
 • การออกเสียง : cloaca
  cloaca [es]
 • การออกเสียง : vertebrados
  vertebrados [es]
 • การออกเสียง : pelícano
  pelícano [es]
 • การออกเสียง : lagartixa
  lagartixa [pt]
 • การออกเสียง : Γαῖα
  Γαῖα [grc]
 • การออกเสียง : suor
  suor [pt]
 • การออกเสียง : biotopo
  biotopo [it]
 • การออกเสียง : interactiva
  interactiva [es]
 • การออกเสียง : cebada
  cebada [es]
 • การออกเสียง : observable
  observable [es]
 • การออกเสียง : ozono
  ozono [it]
 • การออกเสียง : comportamento
  comportamento [it]
 • การออกเสียง : pelos
  pelos [pt]
 • การออกเสียง : estrutura
  estrutura [pt]
 • การออกเสียง : Gaspar
  Gaspar [es]