หมวดหมู่:

chorzy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchorzy

 • การออกเสียง : zachorowalność zachorowalność [pl]
 • การออกเสียง : zakaźnie zakaźnie [pl]
 • การออกเสียง : opatrunkowa opatrunkowa [pl]
 • การออกเสียง : pielęgnować pielęgnować [pl]
 • การออกเสียง : pielęgniarstwo pielęgniarstwo [pl]
 • การออกเสียง : ostry dyżur ostry dyżur [pl]
 • การออกเสียง : neuropsychiatria neuropsychiatria [pl]
 • การออกเสียง : alergicy alergicy [pl]
 • การออกเสียง : diabetycy diabetycy [pl]
 • การออกเสียง : astmatycy astmatycy [pl]
 • การออกเสียง : od chorych od chorych [pl]