หมวดหมู่:

Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงChinese

 • การออกเสียง : jade
  jade [en]
 • การออกเสียง : aimer
  aimer [fr]
 • การออกเสียง : 爱
  [zh]
 • การออกเสียง : 六
  [zh]
 • การออกเสียง : 三
  [zh]
 • การออกเสียง : 四
  [zh]
 • การออกเสียง : 五
  [zh]
 • การออกเสียง : 七
  [ja]
 • การออกเสียง : 愛
  [yue]
 • การออกเสียง : ng
  ng [tl]
 • การออกเสียง : 中国人
  中国人 [ja]
 • การออกเสียง : tofu
  tofu [en]
 • การออกเสียง : 粤语
  粤语 [yue]
 • การออกเสียง : 皆
  [ja]
 • การออกเสียง : 早上好
  早上好 [zh]
 • การออกเสียง : han
  han [es]
 • การออกเสียง : 书包
  书包 [zh]
 • การออกเสียง : 粵語
  粵語 [yue]
 • การออกเสียง : attached
  attached [en]
 • การออกเสียง : 窈窕
  窈窕 [zh]
 • การออกเสียง : 艾
  [zh]
 • การออกเสียง : 歐
  [wuu]
 • การออกเสียง : wok
  wok [nl]
 • การออกเสียง : Confucius
  Confucius [en]
 • การออกเสียง : 矮
  [zh]
 • การออกเสียง : Cantonese
  Cantonese [en]
 • การออกเสียง : 大栅栏
  大栅栏 [zh]
 • การออกเสียง : 風水
  風水 [zh]
 • การออกเสียง : sino
  sino [es]
 • การออกเสียง : 那个
  那个 [zh]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩萨
  大願地藏菩萨 [zh]
 • การออกเสียง : 唉
  [zh]
 • การออกเสียง : 饮料
  饮料 [zh]
 • การออกเสียง : 广州话
  广州话 [yue]
 • การออกเสียง : 敖
  [zh]
 • การออกเสียง : 潮州话
  潮州话 [yue]
 • การออกเสียง : cantonês
  cantonês [pt]
 • การออกเสียง : Yuja Wang
  Yuja Wang [en]
 • การออกเสียง : 马鸣
  马鸣 [zh]
 • การออกเสียง : 癌
  [ja]
 • การออกเสียง : 地藏王菩薩
  地藏王菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 哎
  [zh]
 • การออกเสียง : 圓寂
  圓寂 [zh]
 • การออกเสียง : bok choy
  bok choy [en]
 • การออกเสียง : 埃
  [zh]
 • การออกเสียง : 披露
  披露 [ja]
 • การออกเสียง : 警戒
  警戒 [ja]
 • การออกเสียง : qigong
  qigong [sv]
 • การออกเสียง : 広東語
  広東語 [ja]
 • การออกเสียง : 嫪毐
  嫪毐 [zh]
 • การออกเสียง : 世界末日
  世界末日 [zh]
 • การออกเสียง : Lao Tzu
  Lao Tzu [en]
 • การออกเสียง : 呆
  [wuu]
 • การออกเสียง : 兰亭序
  兰亭序 [zh]
 • การออกเสียง : 花海
  花海 [zh]
 • การออกเสียง : chuu-goku-go
  chuu-goku-go [ja]
 • การออกเสียง : 日里
  日里 [hsn]
 • การออกเสียง : кантонский
  кантонский [ru]
 • การออกเสียง : yin
  yin [sco]
 • การออกเสียง : Ai Weiwei
  Ai Weiwei [en]
 • การออกเสียง : kung fu
  kung fu [pt]
 • การออกเสียง : 광둥어
  광둥어 [ko]
 • การออกเสียง : Sinology
  Sinology [en]
 • การออกเสียง : sina weibo
  sina weibo [en]
 • การออกเสียง : kantoński
  kantoński [pl]
 • การออกเสียง : 挨
  [yue]
 • การออกเสียง : 哀
  [zh]
 • การออกเสียง : 肝儿颤
  肝儿颤 [zh]
 • การออกเสียง : 夜里
  夜里 [zh]
 • การออกเสียง : Lao-tse
  Lao-tse [en]
 • การออกเสียง : 嘔
  [yue]
 • การออกเสียง : 小人书
  小人书 [zh]
 • การออกเสียง : 欸
  [yue]
 • การออกเสียง : 寿
  寿 [ja]
 • การออกเสียง : 计算机
  计算机 [zh]
 • การออกเสียง : 烟花易冷
  烟花易冷 [zh]
 • การออกเสียง : 广府话
  广府话 [yue]
 • การออกเสียง : 吽
  [zh]
 • การออกเสียง : 中藥
  中藥 [yue]
 • การออกเสียง : Kantonesisch
  Kantonesisch [de]
 • การออกเสียง : 李克強
  李克強 [ja]
 • การออกเสียง : 强拆
  强拆 [zh]
 • การออกเสียง : 嗳
  [zh]
 • การออกเสียง : cantonés
  cantonés [es]
 • การออกเสียง : Dalaï lama
  Dalaï lama [fr]
 • การออกเสียง : manchow
  manchow [en]
 • การออกเสียง : 喔
  [zh]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩薩
  大願地藏菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : Jet Li
  Jet Li [en]
 • การออกเสียง : 稻香
  稻香 [zh]
 • การออกเสียง : 鷽
  [zh]
 • การออกเสียง : 高压锅
  高压锅 [zh]
 • การออกเสียง : 艹
  [yue]
 • การออกเสียง : 蔼
  [zh]
 • การออกเสียง : 棒棒鶏
  棒棒鶏 [zh]
 • การออกเสียง : 鴎
  [zh]
 • การออกเสียง : 中醫
  中醫 [yue]
 • การออกเสียง : 螯
  [yue]
 • การออกเสียง : Kantonesisk
  Kantonesisk [da]
 • การออกเสียง : Min Nan
  Min Nan [nan]