หมวดหมู่:

Chinese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงChinese

 • การออกเสียง : jade jade [en]
 • การออกเสียง : 爱 [zh]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : 六 [zh]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 四 [zh]
 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : 愛 [ja]
 • การออกเสียง : 七 [zh]
 • การออกเสียง : 中国人 中国人 [ja]
 • การออกเสียง : ng ng [tl]
 • การออกเสียง : 粤语 粤语 [yue]
 • การออกเสียง : 皆 [ja]
 • การออกเสียง : tofu tofu [en]
 • การออกเสียง : han han [es]
 • การออกเสียง : 书包 书包 [zh]
 • การออกเสียง : 窈窕 窈窕 [zh]
 • การออกเสียง : 艾 [zh]
 • การออกเสียง : 粵語 粵語 [yue]
 • การออกเสียง : 矮 [wuu]
 • การออกเสียง : 大栅栏 大栅栏 [zh]
 • การออกเสียง : Cantonese Cantonese [en]
 • การออกเสียง : wok wok [nl]
 • การออกเสียง : Confucius Confucius [en]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩萨 大願地藏菩萨 [zh]
 • การออกเสียง : 早上好 早上好 [zh]
 • การออกเสียง : sino sino [es]
 • การออกเสียง : 唉 [zh]
 • การออกเสียง : 广州话 广州话 [yue]
 • การออกเสียง : 風水 風水 [zh]
 • การออกเสียง : 饮料 饮料 [zh]
 • การออกเสียง : 潮州话 潮州话 [yue]
 • การออกเสียง : 敖 [zh]
 • การออกเสียง : cantonês cantonês [pt]
 • การออกเสียง : 那个 那个 [zh]
 • การออกเสียง : 马鸣 马鸣 [zh]
 • การออกเสียง : 地藏王菩薩 地藏王菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 圓寂 圓寂 [zh]
 • การออกเสียง : 癌 [ja]
 • การออกเสียง : 哎 [zh]
 • การออกเสียง : 披露 披露 [ja]
 • การออกเสียง : 世界末日 世界末日 [zh]
 • การออกเสียง : 埃 [ja]
 • การออกเสียง : 歐 [wuu]
 • การออกเสียง : 広東語 広東語 [ja]
 • การออกเสียง : Yuja Wang Yuja Wang [en]
 • การออกเสียง : 警戒 警戒 [ja]
 • การออกเสียง : 兰亭序 兰亭序 [zh]
 • การออกเสียง : 呆 [wuu]
 • การออกเสียง : 花海 花海 [zh]
 • การออกเสียง : 日里 日里 [hsn]
 • การออกเสียง : chuu-goku-go chuu-goku-go [ja]
 • การออกเสียง : кантонский кантонский [ru]
 • การออกเสียง : qigong qigong [sv]
 • การออกเสียง : 嫪毐 嫪毐 [zh]
 • การออกเสียง : 광둥어 광둥어 [ko]
 • การออกเสียง : kantoński kantoński [pl]
 • การออกเสียง : Sinology Sinology [en]
 • การออกเสียง : 肝儿颤 肝儿颤 [zh]
 • การออกเสียง : bok choy bok choy [en]
 • การออกเสียง : 挨 [yue]
 • การออกเสียง : yin yin [en]
 • การออกเสียง : 夜里 夜里 [zh]
 • การออกเสียง : 哀 [zh]
 • การออกเสียง : 小人书 小人书 [zh]
 • การออกเสียง : 嘔 [yue]
 • การออกเสียง : 嚄 [yue]
 • การออกเสียง : Ai Weiwei Ai Weiwei [en]
 • การออกเสียง : 烟花易冷 烟花易冷 [zh]
 • การออกเสียง : 计算机 计算机 [zh]
 • การออกเสียง : 广府话 广府话 [yue]
 • การออกเสียง : 中藥 中藥 [yue]
 • การออกเสียง : 吽 [zh]
 • การออกเสียง : 寿 寿 [ja]
 • การออกเสียง : 喔 [zh]
 • การออกเสียง : 欸 [yue]
 • การออกเสียง : Kantonesisch Kantonesisch [de]
 • การออกเสียง : 强拆 强拆 [zh]
 • การออกเสียง : sina weibo sina weibo [en]
 • การออกเสียง : 嗳 [zh]
 • การออกเสียง : cantonés cantonés [es]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩薩 大願地藏菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 李克強 李克強 [ja]
 • การออกเสียง : 稻香 稻香 [zh]
 • การออกเสียง : 鷽 [zh]
 • การออกเสียง : 高压锅 高压锅 [zh]
 • การออกเสียง : 蔼 [zh]
 • การออกเสียง : 拗 [yue]
 • การออกเสียง : 中醫 中醫 [yue]
 • การออกเสียง : 艹 [yue]
 • การออกเสียง : 鴎 [zh]
 • การออกเสียง : Kantonesisk Kantonesisk [da]
 • การออกเสียง : 火星哥 火星哥 [zh]
 • การออกเสียง : kung fu kung fu [pt]
 • การออกเสียง : Lao Tzu Lao Tzu [en]
 • การออกเสียง : Min Nan Min Nan [nan]
 • การออกเสียง : 兯 [ko]
 • การออกเสียง : 福斗 福斗 [zh]
 • การออกเสียง : 霭 [zh]
 • การออกเสียง : Jet Li Jet Li [en]