หมวดหมู่:

chimical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchimical element

 • การออกเสียง : 銀 [ja]
 • การออกเสียง : 氧 [yue]
 • การออกเสียง : 鐵 [zh]
 • การออกเสียง : 系 [zh]
 • การออกเสียง : 鋁 [yue]
 • การออกเสียง : 鎳 [zh]
 • การออกเสียง : 鋅 [yue]
 • การออกเสียง : 溴 [wuu]
 • การออกเสียง : 銅 [ja]
 • การออกเสียง : 磷 [wuu]
 • การออกเสียง : 鎘 [zh]
 • การออกเสียง : 氟 [wuu]
 • การออกเสียง : 維生素 維生素 [wuu]
 • การออกเสียง : 鉛 [ja]
 • การออกเสียง : 锿 [zh]
 • การออกเสียง : 碘 [yue]
 • การออกเสียง : 镤 [zh]
 • การออกเสียง : 砷 [wuu]
 • การออกเสียง : 鈾 [zh]
 • การออกเสียง : 鈉 [yue]
 • การออกเสียง : 鉀 [yue]
 • การออกเสียง : 汞 [zh]
 • การออกเสียง : 氙 [wuu]
 • การออกเสียง : 鎂 [yue]
 • การออกเสียง : 鉍 [zh]
 • การออกเสียง : 釹 [zh]
 • การออกเสียง : 氪 [wuu]
 • การออกเสียง : 氖 [wuu]
 • การออกเสียง : 硒 [wuu]
 • การออกเสียง : 鈦 [yue]
 • การออกเสียง : 鎵 [zh]
 • การออกเสียง : 錳 [zh]
 • การออกเสียง : 鈣 [zh]
 • การออกเสียง : 氬 [zh]
 • การออกเสียง : 鉈 [zh]
 • การออกเสียง : 鉭 [zh]
 • การออกเสียง : 銣 [zh]
 • การออกเสียง : 镨 [zh]
 • การออกเสียง : 鋇 [zh]
 • การออกเสียง : 釩 [zh]
 • การออกเสียง : 銪 [zh]
 • การออกเสียง : 钆 [zh]
 • การออกเสียง : 氯 [wuu]
 • การออกเสียง : 銠 [zh]
 • การออกเสียง : 銥 [zh]
 • การออกเสียง : 釙 [zh]
 • การออกเสียง : 鏑 [zh]
 • การออกเสียง : 釷 [yue]
 • การออกเสียง : 鉻 [zh]
 • การออกเสียง : 釔 [zh]
 • การออกเสียง : 鑭 [zh]
 • การออกเสียง : 鍶 [zh]
 • การออกเสียง : 镅 [zh]
 • การออกเสียง : 鈮 [yue]
 • การออกเสียง : 鍺 [yue]
 • การออกเสียง : 錒 [zh]
 • การออกเสียง : 铹 [zh]
 • การออกเสียง : 铽 [zh]
 • การออกเสียง : 銻 [yue]
 • การออกเสียง : 鉑 [yue]
 • การออกเสียง : 钷 [zh]
 • การออกเสียง : 矽 [yue]
 • การออกเสียง : 錸 [yue]
 • การออกเสียง : 釤 [yue]
 • การออกเสียง : 鐨 [zh]
 • การออกเสียง : 鐿 [zh]
 • การออกเสียง : 鈁 [zh]
 • การออกเสียง : 硫 [wuu]
 • การออกเสียง : 銦 [zh]
 • การออกเสียง : 鉬 [yue]
 • การออกเสียง : 锎 [zh]
 • การออกเสียง : 钬 [zh]
 • การออกเสียง : 鈷 [zh]
 • การออกเสียง : 鍆 [yue]
 • การออกเสียง : 鉿 [zh]
 • การออกเสียง : 锝 [zh]
 • การออกเสียง : 钚 [zh]
 • การออกเสียง : 锫 [zh]
 • การออกเสียง : 鉺 [zh]
 • การออกเสียง : 鐳 [zh]
 • การออกเสียง : 鋨 [zh]
 • การออกเสียง : 鋦 [zh]
 • การออกเสียง : 鎢 [yue]
 • การออกเสียง : 鈰 [yue]
 • การออกเสียง : 銣鍶 銣鍶 [zh]
 • การออกเสียง : 鈧 [yue]
 • การออกเสียง : 镥 [zh]
 • การออกเสียง : 氡 [wuu]
 • การออกเสียง : 锘 [zh]
 • การออกเสียง : 鈀 [zh]
 • การออกเสียง : 铥 [zh]
 • การออกเสียง : 鋯 [zh]
 • การออกเสียง : 镎 [zh]
 • การออกเสียง : 釕 [zh]
 • การออกเสียง : 碲 [wuu]
 • การออกเสียง : 銫 [zh]
 • การออกเสียง : 鈩 [zh]
 • การออกเสียง : 砹 [wuu]
 • การออกเสียง : ununoctio ununoctio [it]