• การออกเสียงคำว่า Paraquat Paraquat [it]
 • การออกเสียงคำว่า isocianato isocianato [it]
 • การออกเสียงคำว่า attinide attinide [it]
 • การออกเสียงคำว่า àstato àstato [it]
 • การออกเสียงคำว่า antracene antracene [it]
 • การออกเสียงคำว่า allotropia allotropia [pl]
 • การออกเสียงคำว่า alifatico alifatico [it]
 • การออกเสียงคำว่า fibra acrilica fibra acrilica [it]
 • การออกเสียงคำว่า saccaride saccaride [it]
 • การออกเสียงคำว่า creosolo creosolo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Hirsch Hirsch [de]
 • การออกเสียงคำว่า pasteur pasteur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า permanganatometria permanganatometria [it]
 • การออกเสียงคำว่า permanganato permanganato [es]
 • การออกเสียงคำว่า solfidrico solfidrico [it]
 • การออกเสียงคำว่า ftalico ftalico [it]
 • การออกเสียงคำว่า ftalato ftalato [it]
 • การออกเสียงคำว่า Kovacs Kovacs [de]
 • การออกเสียงคำว่า ununoctio ununoctio [it]
 • การออกเสียงคำว่า isotopo isotopo [it]
 • การออกเสียงคำว่า fenantrene fenantrene [it]
 • การออกเสียงคำว่า cumene cumene [en]
 • การออกเสียงคำว่า toluene toluene [en]
 • การออกเสียงคำว่า mercerizzare mercerizzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า mesilato mesilato [it]
 • การออกเสียงคำว่า metallocene metallocene [it]
 • การออกเสียงคำว่า ferrocene ferrocene [it]
 • การออกเสียงคำว่า seleniuro seleniuro [it]
 • การออกเสียงคำว่า furanoso furanoso [it]
 • การออกเสียงคำว่า fludrocortisone fludrocortisone [it]