หมวดหมู่:

chemical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical

 • การออกเสียง : hydrogen peroxide hydrogen peroxide [en]
 • การออกเสียง : methane methane [en]
 • การออกเสียง : chloride chloride [en]
 • การออกเสียง : toluene toluene [en]
 • การออกเสียง : ethanol ethanol [en]
 • การออกเสียง : Bromide Bromide [de]
 • การออกเสียง : actinism actinism [en]
 • การออกเสียง : alkyne alkyne [en]
 • การออกเสียง : glutamine glutamine [en]
 • การออกเสียง : калий калий [ru]
 • การออกเสียง : octane octane [en]
 • การออกเสียง : sulfate sulfate [en]
 • การออกเสียง : cyclohexane cyclohexane [en]
 • การออกเสียง : Полоний Полоний [ru]
 • การออกเสียง : Dioxin Dioxin [de]
 • การออกเสียง : dry cleaning dry cleaning [en]
 • การออกเสียง : hydroxide hydroxide [en]
 • การออกเสียง : теллур теллур [ru]
 • การออกเสียง : hexane hexane [en]
 • การออกเสียง : Morin Morin [ca]
 • การออกเสียง : hypochlorite hypochlorite [en]
 • การออกเสียง : naphthalene naphthalene [en]
 • การออกเสียง : Протактиний Протактиний [ru]
 • การออกเสียง : kripton kripton [hu]
 • การออกเสียง : 锂 [zh]
 • การออกเสียง : polyolester polyolester [en]
 • การออกเสียง : ethene ethene [en]
 • การออกเสียง : бериллий бериллий [tt]
 • การออกเสียง : pentane pentane [en]
 • การออกเสียง : sulfat sulfat [de]
 • การออกเสียง : capsaicin capsaicin [en]
 • การออกเสียง : плутоний плутоний [tt]
 • การออกเสียง : butylene butylene [en]
 • การออกเสียง : oxide oxide [en]
 • การออกเสียง : тетраэтилкургаш тетраэтилкургаш [tt]
 • การออกเสียง : cyanogen cyanogen [en]
 • การออกเสียง : inositol inositol [en]
 • การออกเสียง : methyl acetate methyl acetate [en]
 • การออกเสียง : methanoic acid methanoic acid [en]
 • การออกเสียง : натрий натрий [ru]
 • การออกเสียง : camphor camphor [en]
 • การออกเสียง : Butylated Hydroxytoluene Butylated Hydroxytoluene [en]
 • การออกเสียง : chloroform chloroform [en]
 • การออกเสียง : gaser gaser [sv]
 • การออกเสียง : rutin rutin [hu]
 • การออกเสียง : heptane heptane [en]
 • การออกเสียง : 双氧水 双氧水 [zh]
 • การออกเสียง : 氧化 氧化 [zh]
 • การออกเสียง : Agent Orange Agent Orange [en]
 • การออกเสียง : таллий таллий [ru]
 • การออกเสียง : quaternization quaternization [en]
 • การออกเสียง : Hexan Hexan [da]
 • การออกเสียง : acetylene acetylene [en]
 • การออกเสียง : endocannabinoid endocannabinoid [en]
 • การออกเสียง : Karbonat Karbonat [de]
 • การออกเสียง : флуоресценция флуоресценция [ru]
 • การออกเสียง : ferrous oxide ferrous oxide [en]
 • การออกเสียง : lucibufagins lucibufagins [en]
 • การออกเสียง : butane butane [en]
 • การออกเสียง : octadecylsilyl octadecylsilyl [en]
 • การออกเสียง : фильтрация фильтрация [ru]
 • การออกเสียง : ethane ethane [en]
 • การออกเสียง : antibonding antibonding [en]
 • การออกเสียง : Hypromellose Hypromellose [de]
 • การออกเสียง : プルトニウム プルトニウム [ja]
 • การออกเสียง : propane propane [en]
 • การออกเสียง : ketene ketene [en]
 • การออกเสียง : arsenide arsenide [en]
 • การออกเสียง : Lipoteichoic Lipoteichoic [en]
 • การออกเสียง : アンモニア アンモニア [ja]
 • การออกเสียง : phthalic phthalic [en]
 • การออกเสียง : بوتاسيوم بوتاسيوم [ar]
 • การออกเสียง : Azetylen Azetylen [de]
 • การออกเสียง : wkraplacz wkraplacz [pl]
 • การออกเสียง : Butylated Hydroxyanisole Butylated Hydroxyanisole [en]
 • การออกเสียง : этилмеркурхлорид этилмеркурхлорид [tt]
 • การออกเสียง : paradichlorodiphenyltrichloroethane paradichlorodiphenyltrichloroethane [en]
 • การออกเสียง : butyrolactone butyrolactone [en]
 • การออกเสียง : Edelgas Edelgas [de]
 • การออกเสียง : carbamidomethyl carbamidomethyl [en]
 • การออกเสียง : Adamsite Adamsite [en]
 • การออกเสียง : niter niter [en]
 • การออกเสียง : phthalocyanine phthalocyanine [en]
 • การออกเสียง : allene allene [en]
 • การออกเสียง : androstenol androstenol [en]
 • การออกเสียง : iodoacetamide iodoacetamide [en]
 • การออกเสียง : Lanthanoid Lanthanoid [de]
 • การออกเสียง : Antioxidationsmittel Antioxidationsmittel [de]
 • การออกเสียง : tornasole tornasole [it]
 • การออกเสียง : alkanal alkanal [en]
 • การออกเสียง : nonane nonane [en]
 • การออกเสียง : Jodid Jodid [de]
 • การออกเสียง : Proanthocyanidin Proanthocyanidin [de]
 • การออกเสียง : трихлордифенил трихлордифенил [tt]
 • การออกเสียง : Azodicarbonamide Azodicarbonamide [en]
 • การออกเสียง : Procyanidin Procyanidin [de]
 • การออกเสียง : tzùcuru tzùcuru [sro]
 • การออกเสียง : диоксиннар диоксиннар [tt]
 • การออกเสียง : sensitizers sensitizers [en]
 • การออกเสียง : хемосорбция хемосорбция [ru]