หมวดหมู่:

characters

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcharacters

 • การออกเสียง : Ron Weasley Ron Weasley [en]
 • การออกเสียง : Guido Guido [it]
 • การออกเสียง : Gandalf Gandalf [en]
 • การออกเสียง : Me gusta Me gusta [es]
 • การออกเสียง : James Bond James Bond [en]
 • การออกเสียง : Lord Peter Wimsey Lord Peter Wimsey [en]
 • การออกเสียง : Zelda Zelda [en]
 • การออกเสียง : Philip Marlowe Philip Marlowe [en]
 • การออกเสียง : Peter Pan Peter Pan [en]
 • การออกเสียง : Mr. Bean Mr. Bean [en]
 • การออกเสียง : valkyrie valkyrie [no]
 • การออกเสียง : Brutus Brutus [fr]
 • การออกเสียง : Zaphod Beeblebrox Zaphod Beeblebrox [en]
 • การออกเสียง : Merlin Merlin [en]
 • การออกเสียง : Vogon Vogon [en]
 • การออกเสียง : Cinderella Cinderella [en]
 • การออกเสียง : Winnie-the-Pooh Winnie-the-Pooh [en]
 • การออกเสียง : Ford Prefect Ford Prefect [en]
 • การออกเสียง : Christopher Robin Christopher Robin [en]
 • การออกเสียง : Sir Roderick Glossop Sir Roderick Glossop [en]
 • การออกเสียง : Henry Crawford Henry Crawford [en]
 • การออกเสียง : Titus Andronicus Titus Andronicus [en]
 • การออกเสียง : Penelope Pitstop Penelope Pitstop [en]
 • การออกเสียง : Mr. Cholmondley-Warner Mr. Cholmondley-Warner [en]
 • การออกเสียง : Donna Noble Donna Noble [en]
 • การออกเสียง : The Master The Master [en]
 • การออกเสียง : Godot Godot [en]
 • การออกเสียง : Captain Jack Harkness Captain Jack Harkness [en]
 • การออกเสียง : Captain Hastings Captain Hastings [en]
 • การออกเสียง : Malfoy Malfoy [en]
 • การออกเสียง : Prospero Prospero [en]
 • การออกเสียง : Sheriff of Nottingham Sheriff of Nottingham [en]
 • การออกเสียง : Punch & Judy Punch & Judy [en]
 • การออกเสียง : Fortinbras Fortinbras [en]
 • การออกเสียง : Prostetnic Vogon Jeltz Prostetnic Vogon Jeltz [en]
 • การออกเสียง : Brakenbury Brakenbury [en]
 • การออกเสียง : Baldrick Baldrick [en]
 • การออกเสียง : Dick Whittington Dick Whittington [en]
 • การออกเสียง : Roger Sheringham Roger Sheringham [en]
 • การออกเสียง : Mr Punch Mr Punch [en]
 • การออกเสียง : Archie Andrews Archie Andrews [en]
 • การออกเสียง : He-man He-man [en]
 • การออกเสียง : Warlock Mandrake Warlock Mandrake [en]
 • การออกเสียง : aptonym aptonym [en]
 • การออกเสียง : Fluttershy Fluttershy [en]
 • การออกเสียง : Rose Tyler Rose Tyler [en]
 • การออกเสียง : Martin Chuzzlewit Martin Chuzzlewit [en]
 • การออกเสียง : Pippi Longstocking Pippi Longstocking [en]
 • การออกเสียง : Jango Fett Jango Fett [en]
 • การออกเสียง : Tom Riddle Tom Riddle [en]
 • การออกเสียง : Horatio Hornblower Horatio Hornblower [en]
 • การออกเสียง : Tweedle Dee Tweedle Dee [en]
 • การออกเสียง : Martha Jones Martha Jones [en]
 • การออกเสียง : Amstetten Amstetten [de]
 • การออกเสียง : Calvin and Hobbes Calvin and Hobbes [en]
 • การออกเสียง : Trillian Trillian [en]
 • การออกเสียง : Valkyries Valkyries [en]
 • การออกเสียง : Shylock Shylock [en]
 • การออกเสียง : Captain Obvious Captain Obvious [en]
 • การออกเสียง : mechanicals mechanicals [en]
 • การออกเสียง : Petruchio Petruchio [en]
 • การออกเสียง : Tweedle Dum Tweedle Dum [en]
 • การออกเสียง : Sciarrone Sciarrone [it]
 • การออกเสียง : Willy Wonka Willy Wonka [en]
 • การออกเสียง : Floria Tosca Floria Tosca [it]
 • การออกเสียง : Algernon Moncrieff Algernon Moncrieff [en]
 • การออกเสียง : Calpurnia Calpurnia [en]
 • การออกเสียง : King Claudius King Claudius [en]
 • การออกเสียง : Agatha Holmes Agatha Holmes [en]
 • การออกเสียง : Wallace and Gromit Wallace and Gromit [en]
 • การออกเสียง : The Grinch The Grinch [en]
 • การออกเสียง : Dorothea Brooke Dorothea Brooke [en]
 • การออกเสียง : Tom Thumb Tom Thumb [en]
 • การออกเสียง : Cecily Cardew Cecily Cardew [en]
 • การออกเสียง : Nick Shadow Nick Shadow [en]
 • การออกเสียง : Hon. Galahad Threepwood Hon. Galahad Threepwood [en]
 • การออกเสียง : Mr Casaubon Mr Casaubon [en]
 • การออกเสียง : St Jude St Jude [en]
 • การออกเสียง : Mr. Cruel Mr. Cruel [en]
 • การออกเสียง : berang berang [min]
 • การออกเสียง : Walter Mitty Walter Mitty [en]
 • การออกเสียง : Lucien Leuwen Lucien Leuwen [fr]
 • การออกเสียง : Gwendolen Fairfax Gwendolen Fairfax [en]
 • การออกเสียง : Burer Burer [en]
 • การออกเสียง : Veronica Lodge Veronica Lodge [en]
 • การออกเสียง : Ernest Worthing Ernest Worthing [en]
 • การออกเสียง : ꁱꂷ ꁱꂷ [ii]
 • การออกเสียง : Spoletta Spoletta [it]
 • การออกเสียง : d'Urberville d'Urberville [en]
 • การออกเสียง : Miss Laetitia Prism Miss Laetitia Prism [en]
 • การออกเสียง : Rakewell Rakewell [en]
 • การออกเสียง : Barone Scarpia Barone Scarpia [it]
 • การออกเสียง : Акакий Акакиевич Акакий Акакиевич [ru]
 • การออกเสียง : Rev Canon Chasuble Rev Canon Chasuble [en]
 • การออกเสียง : Anne Trulove Anne Trulove [en]
 • การออกเสียง : Eustass Kid Eustass Kid [en]
 • การออกเสียง : Barnaby Rudge Barnaby Rudge [en]
 • การออกเสียง : Jayber Crow Jayber Crow [en]
 • การออกเสียง : Perry Mason Perry Mason [en]
 • การออกเสียง : sagrestano sagrestano [it]