หมวดหมู่:

characteristics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcharacteristics

 • การออกเสียง : intelligent
  intelligent [en]
 • การออกเสียง : dull
  dull [en]
 • การออกเสียง : boring
  boring [en]
 • การออกเสียง : flat
  flat [en]
 • การออกเสียง : monotonous
  monotonous [en]
 • การออกเสียง : wearing
  wearing [en]
 • การออกเสียง : annoying
  annoying [en]
 • การออกเสียง : banal
  banal [en]
 • การออกเสียง : terroir
  terroir [fr]
 • การออกเสียง : heredity
  heredity [en]
 • การออกเสียง : tedious
  tedious [en]
 • การออกเสียง : pusillanimous
  pusillanimous [en]
 • การออกเสียง : trying
  trying [en]
 • การออกเสียง : introvert
  introvert [en]
 • การออกเสียง : dreich
  dreich [sco]
 • การออกเสียง : dreary
  dreary [en]
 • การออกเสียง : irksome
  irksome [en]
 • การออกเสียง : conservatief
  conservatief [nl]
 • การออกเสียง : testy
  testy [en]
 • การออกเสียง : human nature
  human nature [en]
 • การออกเสียง : querulous
  querulous [en]
 • การออกเสียง : irritable
  irritable [en]
 • การออกเสียง : vervelend
  vervelend [nl]
 • การออกเสียง : vapid
  vapid [en]
 • การออกเสียง : petulant
  petulant [en]
 • การออกเสียง : armzalig
  armzalig [nl]
 • การออกเสียง : irritating
  irritating [en]
 • การออกเสียง : melancholisch
  melancholisch [nl]
 • การออกเสียง : gierig
  gierig [de]
 • การออกเสียง : edgy
  edgy [en]
 • การออกเสียง : attribute (noun)
  attribute (noun) [en]
 • การออกเสียง : genetics
  genetics [en]
 • การออกเสียง : tiring
  tiring [en]
 • การออกเสียง : prosaic
  prosaic [en]
 • การออกเสียง : collegiate
  collegiate [en]
 • การออกเสียง : peevish
  peevish [en]
 • การออกเสียง : zuiver
  zuiver [nl]
 • การออกเสียง : cantankerous
  cantankerous [en]
 • การออกเสียง : onbekommerd
  onbekommerd [nl]
 • การออกเสียง : mind-numbing
  mind-numbing [en]
 • การออกเสียง : tiresome
  tiresome [en]
 • การออกเสียง : trist
  trist [de]
 • การออกเสียง : wearisome
  wearisome [en]
 • การออกเสียง : didactic
  didactic [en]
 • การออกเสียง : notoir
  notoir [nl]
 • การออกเสียง : Britishism
  Britishism [en]
 • การออกเสียง : bucolically
  bucolically [en]
 • การออกเสียง : masochistisch
  masochistisch [nl]
 • การออกเสียง : sullen
  sullen [en]
 • การออกเสียง : drab
  drab [en]
 • การออกเสียง : teer
  teer [de]
 • การออกเสียง : soporific
  soporific [en]
 • การออกเสียง : surly
  surly [en]
 • การออกเสียง : gering
  gering [de]
 • การออกเสียง : saai
  saai [nl]
 • การออกเสียง : wreed
  wreed [nl]
 • การออกเสียง : uninteresting
  uninteresting [en]
 • การออกเสียง : vredelievend
  vredelievend [nl]
 • การออกเสียง : chaotisch
  chaotisch [de]
 • การออกเสียง : kennelijk
  kennelijk [nl]
 • การออกเสียง : puur
  puur [nl]
 • การออกเสียง : verfomfaaid
  verfomfaaid [nl]
 • การออกเสียง : dramatisch
  dramatisch [nl]
 • การออกเสียง : pan-European
  pan-European [en]
 • การออกเสียง : sceptisch
  sceptisch [nl]
 • การออกเสียง : laborious
  laborious [en]
 • การออกเสียง : lifeless
  lifeless [en]
 • การออกเสียง : széles
  széles [hu]
 • การออกเสียง : onbarmhartig
  onbarmhartig [nl]
 • การออกเสียง : sportief
  sportief [nl]
 • การออกเสียง : 遗传性
  遗传性 [hak]
 • การออกเสียง : wulps
  wulps [nl]
 • การออกเสียง : loquacity
  loquacity [en]
 • การออกเสียง : grouchy
  grouchy [en]
 • การออกเสียง : erős
  erős [hu]
 • การออกเสียง : creatief
  creatief [nl]
 • การออกเสียง : vrijzinnig
  vrijzinnig [nl]
 • การออกเสียง : sadistisch
  sadistisch [nl]
 • การออกเสียง : sulky
  sulky [en]
 • การออกเสียง : welbespraakt
  welbespraakt [nl]
 • การออกเสียง : vexatious
  vexatious [en]
 • การออกเสียง : humdrum
  humdrum [en]
 • การออกเสียง : laveloos
  laveloos [nl]
 • การออกเสียง : diffident
  diffident [en]
 • การออกเสียง : doortrapt
  doortrapt [nl]
 • การออกเสียง : neuredan
  neuredan [hr]
 • การออกเสียง : exasperating
  exasperating [en]
 • การออกเสียง : excentriek
  excentriek [nl]
 • การออกเสียง : crotchety
  crotchety [en]
 • การออกเสียง : personable
  personable [en]
 • การออกเสียง : materialistisch
  materialistisch [nl]
 • การออกเสียง : conventioneel
  conventioneel [nl]
 • การออกเสียง : ill-tempered
  ill-tempered [en]
 • การออกเสียง : geagiteerd
  geagiteerd [nl]
 • การออกเสียง : beroemd
  beroemd [nl]
 • การออกเสียง : luisterrijk
  luisterrijk [nl]
 • การออกเสียง : fantasieloos
  fantasieloos [nl]
 • การออกเสียง : cynisch
  cynisch [nl]
 • การออกเสียง : Star (Vogel)
  Star (Vogel) [de]
 • การออกเสียง : kritisch
  kritisch [de]