หมวดหมู่:

characteristic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcharacteristic

 • การออกเสียง : idiom idiom [en]
 • การออกเสียง : stable stable [en]
 • การออกเสียง : characteristic characteristic [en]
 • การออกเสียง : idioms idioms [en]
 • การออกเสียง : idiomatic idiomatic [en]
 • การออกเสียง : smakelijk smakelijk [nl]
 • การออกเสียง : zenuwachtig zenuwachtig [nl]
 • การออกเสียง : Elysian Elysian [en]
 • การออกเสียง : natural-born natural-born [en]
 • การออกเสียง : alacsony alacsony [hu]
 • การออกเสียง : naïef naïef [nl]
 • การออกเสียง : onnozel onnozel [nl]
 • การออกเสียง : onverbiddelijk onverbiddelijk [nl]
 • การออกเสียง : vloeiend vloeiend [nl]
 • การออกเสียง : merkwaardig merkwaardig [nl]
 • การออกเสียง : znamienny znamienny [pl]
 • การออกเสียง : genadeloos genadeloos [nl]
 • การออกเสียง : znamienna znamienna [pl]
 • การออกเสียง : Slurvian Slurvian [en]
 • การออกเสียง : mély mély [hu]
 • การออกเสียง : rousseauian rousseauian [en]
 • การออกเสียง : vloeibaar vloeibaar [nl]
 • การออกเสียง : znamienni znamienni [pl]
 • การออกเสียง : knetterend knetterend [nl]
 • การออกเสียง : smeuïg smeuïg [nl]
 • การออกเสียง : ontvlambaar ontvlambaar [nl]
 • การออกเสียง : reislustig reislustig [nl]
 • การออกเสียง : ongenadig ongenadig [nl]
 • การออกเสียง : jordbunden jordbunden [sv]
 • การออกเสียง : smeerbaar smeerbaar [nl]
 • การออกเสียง : eigenaardig eigenaardig [nl]
 • การออกเสียง : 견식이 높다 견식이 높다 [ko]
 • การออกเสียง : charakterystyczne charakterystyczne [pl]