หมวดหมู่:

chapter

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchapter

  • บันทึกการออกเสียง : aadhiya aadhiya [pa] รอการออกเสียง
  • การออกเสียง : باب باب [ar]
  • บันทึกการออกเสียง : Surah Surah [ind] รอการออกเสียง
  • การออกเสียง : zatytułowany zatytułowany [pl]
  • การออกเสียง : chikamu chikamu [sn]
  • บันทึกการออกเสียง : sigaba sigaba [ss] รอการออกเสียง