หมวดหมู่:

cerveza

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcerveza

  • การออกเสียง : birra birra [it]
  • การออกเสียง : bira bira [eu]
  • การออกเสียง : brewsky brewsky [en]
  • การออกเสียง : pía pía [fr]
  • การออกเสียง : Cruzcampo Cruzcampo [es]
  • การออกเสียง : Hopfenweisse Hopfenweisse [de]
  • บันทึกการออกเสียง : biera biera [an | co | eu | szl] รอการออกเสียง