หมวดหมู่:

centred

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcentred

  • การออกเสียง : Anglophile Anglophile [en]
  • การออกเสียง : anglocentric anglocentric [en]
  • การออกเสียง : heliocentric heliocentric [en]