หมวดหมู่:

cells

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcells

 • การออกเสียง : Purkinje Purkinje [en]
 • การออกเสียง : mitochondrial mitochondrial [en]
 • การออกเสียง : mitochondria mitochondria [en]
 • การออกเสียง : exogenous exogenous [en]
 • การออกเสียง : mitoses mitoses [en]
 • การออกเสียง : epigenesis epigenesis [en]
 • การออกเสียง : lockdown lockdown [en]
 • การออกเสียง : necrotizing necrotizing [en]
 • การออกเสียง : תאי תאי [he]
 • การออกเสียง : γλοίωμα γλοίωμα [el]
 • การออกเสียง : transfection transfection [en]
 • การออกเสียง : intraepithelial intraepithelial [en]
 • การออกเสียง : Langerhans Langerhans [de]
 • การออกเสียง : vacuoles vacuoles [en]
 • การออกเสียง : necrotize necrotize [en]
 • การออกเสียง : γλοία γλοία [el]
 • การออกเสียง : γλοιοσάρκωμα γλοιοσάρκωμα [el]
 • การออกเสียง : Monolayer Monolayer [de]
 • การออกเสียง : malpighian malpighian [en]
 • การออกเสียง : خلايا خلايا [ar]
 • การออกเสียง : komórki komórki [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : tanycytes tanycytes [en] รอการออกเสียง