หมวดหมู่:

Cebuano

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCebuano

 • การออกเสียง : Rosa Rosa [it]
 • การออกเสียง : Gwapa Gwapa [ceb]
 • การออกเสียง : Potenciano Alino Potenciano Alino [tl]
 • การออกเสียง : Cora Almerino Cora Almerino [tl]
 • การออกเสียง : Gwapo Gwapo [ceb]
 • การออกเสียง : Antonio Abad Antonio Abad [tl]
 • การออกเสียง : Vicente Alcover Vicente Alcover [tl]
 • การออกเสียง : Estrella Alfon Estrella Alfon [tl]
 • การออกเสียง : Sinforosa Alcordo Sinforosa Alcordo [tl]
 • การออกเสียง : Sergio Alfafara Sergio Alfafara [tl]
 • การออกเสียง : Diosdada Alfrez Diosdada Alfrez [tl]
 • การออกเสียง : Ramon D. Abellanosa Ramon D. Abellanosa [tl]
 • การออกเสียง : Epifanio Alfafara Epifanio Alfafara [tl]
 • การออกเสียง : Francisco Alvarado Francisco Alvarado [tl]
 • การออกเสียง : Norberto Romualdez Norberto Romualdez [tl]
 • การออกเสียง : Onofre Abellanosa Onofre Abellanosa [tl]
 • การออกเสียง : Maragtas S. V. Amante Maragtas S. V. Amante [tl]
 • การออกเสียง : Jacinto Alcos Jacinto Alcos [tl]
 • การออกเสียง : Victorina A. Abellanosa Victorina A. Abellanosa [tl]
 • การออกเสียง : Ben Zubiri Ben Zubiri [tl]
 • การออกเสียง : Iluminado Lucente Iluminado Lucente [tl]
 • การออกเสียง : Martin Abellana Martin Abellana [tl]
 • การออกเสียง : Diosdado G. Alesna Diosdado G. Alesna [tl]
 • การออกเสียง : Ruperto Alaura Ruperto Alaura [es]
 • การออกเสียง : Erlinda K. Alburo Erlinda K. Alburo [tl]
 • การออกเสียง : Dean Francis Alfar Dean Francis Alfar [tl]
 • การออกเสียง : Bisaya Bisaya [ceb]
 • การออกเสียง : Temistokles Adlawan Temistokles Adlawan [tl]
 • การออกเสียง : Chad Hongco Chad Hongco [tl]
 • การออกเสียง : Francisco C. Alvarez Francisco C. Alvarez [tl]
 • การออกเสียง : Uldarico A. Alviola Uldarico A. Alviola [tl]
 • การออกเสียง : Eduardo Makabenta Eduardo Makabenta [tl]
 • การออกเสียง : Fil Yburan Fil Yburan [tl]
 • การออกเสียง : Brigido B. Alfar Brigido B. Alfar [tl]
 • บันทึกการออกเสียง : Frederick Kesner Frederick Kesner [tl] รอการออกเสียง