หมวดหมู่:

Catalan surnames

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCatalan surnames

 • การออกเสียง : Juan Juan [en]
 • การออกเสียง : Aurora Aurora [en]
 • การออกเสียง : Roma Roma [la]
 • การออกเสียง : March March [en]
 • การออกเสียง : blanc blanc [fr]
 • การออกเสียง : parrot parrot [en]
 • การออกเสียง : Joan Joan [en]
 • การออกเสียง : alegre alegre [pt]
 • การออกเสียง : vert vert [fr]
 • การออกเสียง : pont pont [fr]
 • การออกเสียง : adeus adeus [pt]
 • การออกเสียง : Jordi Jordi [ca]
 • การออกเสียง : botella botella [es]
 • การออกเสียง : comes comes [en]
 • การออกเสียง : Oliver Oliver [de]
 • การออกเสียง : company company [en]
 • การออกเสียง : Bach Bach [de]
 • การออกเสียง : Hugues Hugues [fr]
 • การออกเสียง : bas bas [fr]
 • การออกเสียง : canal canal [en]
 • การออกเสียง : mir mir [de]
 • การออกเสียง : Pau Pau [pt]
 • การออกเสียง : pera pera [es]
 • การออกเสียง : Bosch Bosch [de]
 • การออกเสียง : Gil Gil [ca]
 • การออกเสียง : mora mora [it]
 • การออกเสียง : compte compte [fr]
 • การออกเสียง : grau grau [de]
 • การออกเสียง : coma coma [es]
 • การออกเสียง : Figueres Figueres [ca]
 • การออกเสียง : mach mach [de]
 • การออกเสียง : font font [en]
 • การออกเสียง : pi pi [en]
 • การออกเสียง : puig puig [ca]
 • การออกเสียง : aguja aguja [es]
 • การออกเสียง : pou pou [ca]
 • การออกเสียง : Montserrat Montserrat [ca]
 • การออกเสียง : gras gras [de]
 • การออกเสียง : mac mac [ga]
 • การออกเสียง : sales sales [en]
 • การออกเสียง : quer quer [de]
 • การออกเสียง : sala sala [ca]
 • การออกเสียง : amer amer [fr]
 • การออกเสียง : Bayer Bayer [de]
 • การออกเสียง : Pons Pons [fr]
 • การออกเสียง : Miquel Miquel [ca]
 • การออกเสียง : Visa Visa [en]
 • การออกเสียง : torrent torrent [en]
 • การออกเสียง : Francesc Francesc [ca]
 • การออกเสียง : mont mont [fr]
 • การออกเสียง : Pella Pella [en]
 • การออกเสียง : benet benet [ca]
 • การออกเสียง : Oriol Oriol [ca]
 • การออกเสียง : condom condom [en]
 • การออกเสียง : oliva oliva [es]
 • การออกเสียง : esteve esteve [pt]
 • การออกเสียง : Bruns Bruns [de]
 • การออกเสียง : negra negra [es]
 • การออกเสียง : batalla batalla [es]
 • การออกเสียง : bota bota [pt]
 • การออกเสียง : roca roca [es]
 • การออกเสียง : bos bos [nl]
 • การออกเสียง : Vila Vila [sv]
 • การออกเสียง : serra serra [it]
 • การออกเสียง : rom rom [cs]
 • การออกเสียง : Verdaguer Verdaguer [ca]
 • การออกเสียง : tries tries [en]
 • การออกเสียง : arpa arpa [es]
 • การออกเสียง : cases cases [en]
 • การออกเสียง : Foix Foix [ca]
 • การออกเสียง : Barret Barret [ca]
 • การออกเสียง : riu riu [ca]
 • การออกเสียง : bec bec [fr]
 • การออกเสียง : balot balot [pl]
 • การออกเสียง : gorda gorda [pt]
 • การออกเสียง : illa illa [sv]
 • การออกเสียง : pol pol [ast]
 • การออกเสียง : co co [pl]
 • การออกเสียง : valls valls [ca]
 • การออกเสียง : blanch blanch [en]
 • การออกเสียง : bac bac [fr]
 • การออกเสียง : Antoni Antoni [ca]
 • การออกเสียง : costas costas [es]
 • การออกเสียง : burgués burgués [es]
 • การออกเสียง : Balsac Balsac [fr]
 • การออกเสียง : argila argila [pt]
 • การออกเสียง : Gaspar Gaspar [es]
 • การออกเสียง : badia badia [pt]
 • การออกเสียง : bech bech [tlh]
 • การออกเสียง : Torres Torres [es]
 • การออกเสียง : soler soler [es]
 • การออกเสียง : casas casas [es]
 • การออกเสียง : Basses Basses [fr]
 • การออกเสียง : Roch Roch [de]
 • การออกเสียง : Almirall Almirall [es]
 • การออกเสียง : Roure Roure [ca]
 • การออกเสียง : vives vives [es]
 • การออกเสียง : Quintana Quintana [gl]
 • การออกเสียง : Graus Graus [pt]
 • การออกเสียง : plana plana [es]