• การออกเสียงคำว่า casa casa [it]
 • การออกเสียงคำว่า hall (Portugal) hall (Portugal) [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Ca l'Astori Ca l'Astori [ca]
 • การออกเสียงคำว่า barrer barrer [es]
 • การออกเสียงคำว่า porta porta [it]
 • การออกเสียงคำว่า ho ho [it]
 • การออกเสียงคำว่า casa dolce casa casa dolce casa [it]
 • การออกเสียงคำว่า corridors corridors [en]
 • การออกเสียงคำว่า banheiro masculino banheiro masculino [pt]
 • การออกเสียงคำว่า sala de jantar sala de jantar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ruka ruka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า fale fale [pt]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hauti hauti [rap] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า tijolada tijolada [pt]
 • การออกเสียงคำว่า בַּיִת בַּיִת [he]
 • การออกเสียงคำว่า scalinata scalinata [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbitazzioni abbitazzioni [scn]
 • การออกเสียงคำว่า trullo trullo [it]
 • การออกเสียงคำว่า stanz' 'e bagno stanz' 'e bagno [nap]
 • การออกเสียงคำว่า Casa do Pão de Queijo Casa do Pão de Queijo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า estante estante [es]
 • การออกเสียงคำว่า champú champú [es]
 • การออกเสียงคำว่า lavadora lavadora [es]
 • การออกเสียงคำว่า trapo trapo [es]
 • การออกเสียงคำว่า contraventana contraventana [es]
 • การออกเสียงคำว่า ordenado ordenado [es]
 • การออกเสียงคำว่า calefacción central calefacción central [es]
 • การออกเสียงคำว่า fregona fregona [es]
 • การออกเสียงคำว่า pasta de dientes pasta de dientes [es]
 • การออกเสียงคำว่า sofá sofá [es]