หมวดหมู่:

cartography

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcartography

 • การออกเสียง : longitud longitud [es]
 • การออกเสียง : cartografía cartografía [es]
 • การออกเสียง : cartografia cartografia [pt]
 • การออกเสียง : topografia topografia [pt]
 • การออกเสียง : latitud latitud [es]
 • การออกเสียง : topografie topografie [nl]
 • การออกเสียง : kartografia kartografia [eu]
 • การออกเสียง : topografi topografi [da]
 • การออกเสียง : tròpic tròpic [ca]
 • การออกเสียง : Wendekreis Wendekreis [de]
 • การออกเสียง : kartografi kartografi [sv]
 • การออกเสียง : Mercator projection Mercator projection [en]
 • การออกเสียง : kartografie kartografie [de]
 • การออกเสียง : geospatial geospatial [en]
 • การออกเสียง : graticule graticule [en]
 • การออกเสียง : aerophotogrammetry aerophotogrammetry [en]
 • การออกเสียง : topoqrafiya topoqrafiya [az]
 • การออกเสียง : Winkel-Tripel-Projektion Winkel-Tripel-Projektion [de]
 • การออกเสียง : kartograafia kartograafia [et]
 • การออกเสียง : tropico tropico [it]
 • การออกเสียง : kartoqrafiya kartoqrafiya [az]
 • การออกเสียง : térképészet térképészet [hu]
 • การออกเสียง : χαρτογραφία χαρτογραφία [el]
 • การออกเสียง : theodolite theodolite [en]
 • การออกเสียง : hartografia hartografia [sq]