หมวดหมู่:

cardinal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcardinal

 • การออกเสียง : three
  three [en]
 • การออกเสียง : six
  six [en]
 • การออกเสียง : two
  two [en]
 • การออกเสียง : twenty
  twenty [en]
 • การออกเสียง : thousand
  thousand [en]
 • การออกเสียง : thirty
  thirty [en]
 • การออกเสียง : five
  five [en]
 • การออกเสียง : tres
  tres [es]
 • การออกเสียง : four
  four [en]
 • การออกเสียง : million
  million [en]
 • การออกเสียง : thirteen
  thirteen [en]
 • การออกเสียง : hundred
  hundred [en]
 • การออกเสียง : eight
  eight [en]
 • การออกเสียง : zero
  zero [en]
 • การออกเสียง : twelve
  twelve [en]
 • การออกเสียง : seven
  seven [en]
 • การออกเสียง : ninety
  ninety [en]
 • การออกเสียง : forty
  forty [en]
 • การออกเสียง : one hundred
  one hundred [en]
 • การออกเสียง : fifty
  fifty [en]
 • การออกเสียง : eighty
  eighty [en]
 • การออกเสียง : cardinal
  cardinal [en]
 • การออกเสียง : fourteen
  fourteen [en]
 • การออกเสียง : nineteen
  nineteen [en]
 • การออกเสียง : fifteen
  fifteen [en]
 • การออกเสียง : ses
  ses [fr]
 • การออกเสียง : seventy
  seventy [en]
 • การออกเสียง : seventeen
  seventeen [en]
 • การออกเสียง : eighteen
  eighteen [en]
 • การออกเสียง : sixteen
  sixteen [en]
 • การออกเสียง : sixty
  sixty [en]
 • การออกเสียง : one million
  one million [en]
 • การออกเสียง : one hundred thousand
  one hundred thousand [en]
 • การออกเสียง : ten thousand
  ten thousand [en]
 • การออกเสียง : one thousand
  one thousand [en]
 • การออกเสียง : three hundred
  three hundred [en]
 • การออกเสียง : l'Est
  l'Est [fr]
 • การออกเสียง : 추기경
  추기경 [ko]
 • การออกเสียง : otu
  otu [ig]
 • การออกเสียง : one thousand eleven
  one thousand eleven [en]
 • การออกเสียง : bajillion
  bajillion [en]
 • การออกเสียง : one thousand one
  one thousand one [en]
 • การออกเสียง : dotsuwa
  dotsuwa [chr]
 • การออกเสียง : Donald Wuerl
  Donald Wuerl [en]
 • การออกเสียง : one thousand ten
  one thousand ten [en]
 • การออกเสียง : Zillion
  Zillion [en]
 • การออกเสียง : Giovanni Colonna
  Giovanni Colonna [it]
 • การออกเสียง : venti mil
  venti mil [ast]
 • การออกเสียง : חשמן
  חשמן [he]
 • การออกเสียง : Benedetto Giustiniani
  Benedetto Giustiniani [it]
 • การออกเสียง : Abbé de Bernis
  Abbé de Bernis [fr]
 • การออกเสียง : Francesco Piccolomini Todeschini
  Francesco Piccolomini Todeschini [it]
 • การออกเสียง : Jean-Louis Lefebvre de Cheverus
  Jean-Louis Lefebvre de Cheverus [fr]
 • การออกเสียง : Karl Lehmann
  Karl Lehmann [de]
 • การออกเสียง : Charles Borromeo
  Charles Borromeo [en]
 • การออกเสียง : Walter Kasper
  Walter Kasper [de]
 • การออกเสียง : cincu
  cincu [sc]
 • การออกเสียง : Girolamo Aleandro
  Girolamo Aleandro [it]
 • การออกเสียง : chentu
  chentu [sc]
 • การออกเสียง : Bernard Francis Law
  Bernard Francis Law [en]
 • การออกเสียง : Eugène Tisserant
  Eugène Tisserant [fr]
 • การออกเสียง : Rivarola
  Rivarola [it]
 • การออกเสียง : Gesualdi
  Gesualdi [it]
 • การออกเสียง : نینە
  نینە [ku]
 • การออกเสียง : głównej
  głównej [pl]
 • การออกเสียง : centu
  centu [sk]