• การออกเสียงคำว่า Bernard Francis Law Bernard Francis Law [en]
 • การออกเสียงคำว่า one hundred thousand one hundred thousand [en]
 • การออกเสียงคำว่า thousand thousand [en]
 • การออกเสียงคำว่า Rivarola Rivarola [it]
 • การออกเสียงคำว่า chentu chentu [sc]
 • การออกเสียงคำว่า نینە نینە [ku]
 • การออกเสียงคำว่า ninety ninety [en]
 • การออกเสียงคำว่า twenty twenty [en]
 • การออกเสียงคำว่า forty forty [en]
 • การออกเสียงคำว่า thirty thirty [en]
 • การออกเสียงคำว่า Charles Borromeo Charles Borromeo [en]
 • การออกเสียงคำว่า חשמן חשמן [he]
 • การออกเสียงคำว่า l'Est l'Est [ca]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า centu centu [co | sro] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า tres tres [es]
 • การออกเสียงคำว่า zero zero [en]
 • การออกเสียงคำว่า six six [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 추기경 추기경 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า Girolamo Aleandro Girolamo Aleandro [it]
 • การออกเสียงคำว่า eight eight [en]
 • การออกเสียงคำว่า Walter Kasper Walter Kasper [de]
 • การออกเสียงคำว่า Karl Lehmann Karl Lehmann [de]
 • การออกเสียงคำว่า Benedetto Giustiniani Benedetto Giustiniani [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giovanni Colonna Giovanni Colonna [it]
 • การออกเสียงคำว่า otu otu [ig]
 • การออกเสียงคำว่า ses ses [tr]
 • การออกเสียงคำว่า cincu cincu [sc]
 • การออกเสียงคำว่า Abbé de Bernis Abbé de Bernis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Donald Wuerl Donald Wuerl [en]
 • การออกเสียงคำว่า Zillion Zillion [en]