หมวดหมู่:

cardinal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcardinal

 • การออกเสียง : three three [en]
 • การออกเสียง : six six [fr]
 • การออกเสียง : two two [en]
 • การออกเสียง : twenty twenty [en]
 • การออกเสียง : thousand thousand [en]
 • การออกเสียง : five five [en]
 • การออกเสียง : tres tres [es]
 • การออกเสียง : four four [en]
 • การออกเสียง : thirty thirty [en]
 • การออกเสียง : hundred hundred [en]
 • การออกเสียง : million million [en]
 • การออกเสียง : eight eight [en]
 • การออกเสียง : thirteen thirteen [en]
 • การออกเสียง : zero zero [en]
 • การออกเสียง : seven seven [en]
 • การออกเสียง : twelve twelve [en]
 • การออกเสียง : ninety ninety [en]
 • การออกเสียง : cardinal cardinal [en]
 • การออกเสียง : eighty eighty [en]
 • การออกเสียง : fifty fifty [en]
 • การออกเสียง : fourteen fourteen [en]
 • การออกเสียง : forty forty [en]
 • การออกเสียง : one hundred one hundred [en]
 • การออกเสียง : nineteen nineteen [en]
 • การออกเสียง : ses ses [sc]
 • การออกเสียง : fifteen fifteen [en]
 • การออกเสียง : seventy seventy [en]
 • การออกเสียง : seventeen seventeen [en]
 • การออกเสียง : sixteen sixteen [en]
 • การออกเสียง : eighteen eighteen [en]
 • การออกเสียง : one million one million [en]
 • การออกเสียง : sixty sixty [en]
 • การออกเสียง : one hundred thousand one hundred thousand [en]
 • การออกเสียง : ten thousand ten thousand [en]
 • การออกเสียง : one thousand one thousand [en]
 • การออกเสียง : three hundred three hundred [en]
 • การออกเสียง : 추기경 추기경 [ko]
 • การออกเสียง : l'Est l'Est [ca]
 • การออกเสียง : otu otu [ig]
 • การออกเสียง : bajillion bajillion [en]
 • การออกเสียง : one thousand eleven one thousand eleven [en]
 • การออกเสียง : dotsuwa dotsuwa [chr]
 • การออกเสียง : Donald Wuerl Donald Wuerl [en]
 • การออกเสียง : one thousand one one thousand one [en]
 • การออกเสียง : Zillion Zillion [en]
 • การออกเสียง : Giovanni Colonna Giovanni Colonna [it]
 • การออกเสียง : venti mil venti mil [ast]
 • การออกเสียง : חשמן חשמן [he]
 • การออกเสียง : one thousand ten one thousand ten [en]
 • การออกเสียง : Benedetto Giustiniani Benedetto Giustiniani [it]
 • การออกเสียง : Francesco Piccolomini Todeschini Francesco Piccolomini Todeschini [it]
 • การออกเสียง : Abbé de Bernis Abbé de Bernis [fr]
 • การออกเสียง : Karl Lehmann Karl Lehmann [de]
 • การออกเสียง : Walter Kasper Walter Kasper [de]
 • การออกเสียง : Charles Borromeo Charles Borromeo [en]
 • การออกเสียง : cincu cincu [sc]
 • การออกเสียง : Jean-Louis Lefebvre de Cheverus Jean-Louis Lefebvre de Cheverus [fr]
 • การออกเสียง : Girolamo Aleandro Girolamo Aleandro [it]
 • การออกเสียง : chentu chentu [sc]
 • การออกเสียง : Bernard Francis Law Bernard Francis Law [en]
 • การออกเสียง : Rivarola Rivarola [it]
 • การออกเสียง : نینە نینە [ku]
 • การออกเสียง : Eugène Tisserant Eugène Tisserant [fr]
 • การออกเสียง : Gesualdi Gesualdi [it]
 • การออกเสียง : głównej głównej [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : centu centu [co | sro] รอการออกเสียง