หมวดหมู่:

carbon

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcarbon

 • การออกเสียง : coal coal [en]
 • การออกเสียง : cast iron cast iron [en]
 • การออกเสียง : soot soot [en]
 • การออกเสียง : węgiel węgiel [pl]
 • การออกเสียง : graphene graphene [en]
 • การออกเสียง : organic compounds organic compounds [en]
 • การออกเสียง : sooty sooty [en]
 • การออกเสียง : buckminsterfullerene buckminsterfullerene [en]
 • การออกเสียง : graphane graphane [en]
 • การออกเสียง : buckyball buckyball [en]
 • การออกเสียง : carbonaceous carbonaceous [en]
 • การออกเสียง : soot-black soot-black [en]
 • การออกเสียง : cc cc [en]
 • การออกเสียง : καρβουνιάρης καρβουνιάρης [el]
 • การออกเสียง : jval jval [sa]
 • การออกเสียง : odwęglić odwęglić [pl]
 • การออกเสียง : คาร์บอน คาร์บอน [th]
 • บันทึกการออกเสียง : 'arahu 'arahu [rap] รอการออกเสียง