หมวดหมู่:

caper

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcaper

  • การออกเสียง : κάπαρη κάπαρη [el]
  • การออกเสียง : gambol gambol [en]
  • การออกเสียง : κάππαρη κάππαρη [el]
  • การออกเสียง : καπαρόφυλλα καπαρόφυλλα [el]