หมวดหมู่:

Canton City

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCanton City

  • การออกเสียง : 廣州 廣州 [yue]
  • การออกเสียง : 广州 广州 [hak]
  • การออกเสียง : 花城 花城 [hak]
  • การออกเสียง : 羊城 羊城 [hak]
  • การออกเสียง : 广州市 广州市 [zh]
  • การออกเสียง : 廣州市 廣州市 [yue]
  • การออกเสียง : 穗城 穗城 [hak]