หมวดหมู่:

Cantanti

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCantanti

 • การออกเสียง : Alice
  Alice [en]
 • การออกเสียง : Chiara
  Chiara [de]
 • การออกเสียง : Elisa
  Elisa [en]
 • การออกเสียง : mal
  mal [fr]
 • การออกเสียง : zucchero
  zucchero [it]
 • การออกเสียง : Noemi
  Noemi [it]
 • การออกเสียง : mina
  mina [es]
 • การออกเสียง : Moreno
  Moreno [es]
 • การออกเสียง : Luigi Tenco
  Luigi Tenco [it]
 • การออกเสียง : amara
  amara [pt]
 • การออกเสียง : Giorgia
  Giorgia [it]
 • การออกเสียง : Gigliola Cinquetti
  Gigliola Cinquetti [it]
 • การออกเสียง : RAF
  RAF [tr]
 • การออกเสียง : Dalida
  Dalida [fr]
 • การออกเสียง : Amedeo Minghi
  Amedeo Minghi [it]
 • การออกเสียง : Gianluca Grignani
  Gianluca Grignani [it]
 • การออกเสียง : Giusy Ferreri
  Giusy Ferreri [it]
 • การออกเสียง : Malika Ayane
  Malika Ayane [it]
 • การออกเสียง : Gian Costello
  Gian Costello [it]
 • การออกเสียง : pupo
  pupo [it]
 • การออกเสียง : Domenico Modugno
  Domenico Modugno [it]
 • การออกเสียง : Umberto Tozzi
  Umberto Tozzi [it]
 • การออกเสียง : nomadi
  nomadi [eo]
 • การออกเสียง : Lucio Battisti
  Lucio Battisti [it]
 • การออกเสียง : Lucio Dalla
  Lucio Dalla [it]
 • การออกเสียง : blastema
  blastema [pt]
 • การออกเสียง : Annalisa
  Annalisa [da]
 • การออกเสียง : Irene Fornaciari
  Irene Fornaciari [it]
 • การออกเสียง : Little Tony
  Little Tony [it]
 • การออกเสียง : Trio Aurora
  Trio Aurora [it]
 • การออกเสียง : Anna D'Amico
  Anna D'Amico [it]
 • การออกเสียง : Bianca Atzei
  Bianca Atzei [it]
 • การออกเสียง : Clara Vincenzi
  Clara Vincenzi [it]
 • การออกเสียง : Marinella
  Marinella [it]
 • การออกเสียง : Marco Masini
  Marco Masini [it]
 • การออกเสียง : Lorenzo Fragola
  Lorenzo Fragola [it]
 • การออกเสียง : Nadia Liani
  Nadia Liani [it]
 • การออกเสียง : Al Bano
  Al Bano [it]
 • การออกเสียง : Marco Mengoni
  Marco Mengoni [it]
 • การออกเสียง : Celeste Gaia
  Celeste Gaia [it]
 • การออกเสียง : Mietta
  Mietta [it]
 • การออกเสียง : Silvia Guidi
  Silvia Guidi [it]
 • การออกเสียง : Marisa Colomber
  Marisa Colomber [it]
 • การออกเสียง : Gino Latilla
  Gino Latilla [it]
 • การออกเสียง : Jimmy Fontana
  Jimmy Fontana [it]
 • การออกเสียง : Dori Ghezzi
  Dori Ghezzi [it]
 • การออกเสียง : Nino D'Angelo
  Nino D'Angelo [it]
 • การออกเสียง : Quartetto Cetra
  Quartetto Cetra [it]
 • การออกเสียง : Simone Cristicchi
  Simone Cristicchi [it]
 • การออกเสียง : Gino Baldi
  Gino Baldi [it]
 • การออกเสียง : Gino Paoli
  Gino Paoli [it]
 • การออกเสียง : Valerio Scanu
  Valerio Scanu [it]
 • การออกเสียง : Donatella Milani
  Donatella Milani [it]
 • การออกเสียง : Virginio
  Virginio [it]
 • การออกเสียง : Marco Ferradini
  Marco Ferradini [it]
 • การออกเสียง : Nelly Fioramonti
  Nelly Fioramonti [it]
 • การออกเสียง : Cocky Mazzetti
  Cocky Mazzetti [it]
 • การออกเสียง : Emanuele Filiberto di Savoia
  Emanuele Filiberto di Savoia [it]
 • การออกเสียง : Narciso Parigi
  Narciso Parigi [it]
 • การออกเสียง : Gigi D'Alessio
  Gigi D'Alessio [it]
 • การออกเสียง : Trio Joyce
  Trio Joyce [it]
 • การออกเสียง : Ivana Spagna
  Ivana Spagna [it]
 • การออกเสียง : Raphael Gualazzi
  Raphael Gualazzi [it]
 • การออกเสียง : Luisa Corna
  Luisa Corna [it]
 • การออกเสียง : Mario Merola
  Mario Merola [it]
 • การออกเสียง : Sergio Renda
  Sergio Renda [it]
 • การออกเสียง : Franco Ricci
  Franco Ricci [it]
 • การออกเสียง : Rocco Hunt
  Rocco Hunt [it]
 • การออกเสียง : Fausto Cigliano
  Fausto Cigliano [it]
 • การออกเสียง : Renato Carosone
  Renato Carosone [it]
 • การออกเสียง : Doppio Quintetto Vocale
  Doppio Quintetto Vocale [it]
 • การออกเสียง : Le Orme
  Le Orme [it]
 • การออกเสียง : Tony Del Monaco
  Tony Del Monaco [it]
 • การออกเสียง : Milva
  Milva [it]
 • การออกเสียง : Bruna Lelli
  Bruna Lelli [it]
 • การออกเสียง : Tina Allori
  Tina Allori [it]
 • การออกเสียง : Jessica Brando
  Jessica Brando [it]
 • การออกเสียง : Duo Fasano
  Duo Fasano [it]
 • การออกเสียง : Nina Zilli
  Nina Zilli [it]
 • การออกเสียง : Don Backy
  Don Backy [it]
 • การออกเสียง : Irene D'Areni
  Irene D'Areni [it]
 • การออกเสียง : Romina Power
  Romina Power [it]
 • การออกเสียง : Luciano Virgili
  Luciano Virgili [it]
 • การออกเสียง : Linda Lee
  Linda Lee [it]
 • การออกเสียง : Achille Togliani
  Achille Togliani [it]
 • การออกเสียง : Carmen Consoli
  Carmen Consoli [it]
 • การออกเสียง : Lara Saint Paul
  Lara Saint Paul [it]
 • การออกเสียง : fiordaliso
  fiordaliso [it]
 • การออกเสียง : Emma Marrone
  Emma Marrone [it]
 • การออกเสียง : Gianni Lacommare
  Gianni Lacommare [it]
 • การออกเสียง : Tonina Torrielli
  Tonina Torrielli [it]
 • การออกเสียง : Tiromancino
  Tiromancino [it]
 • การออกเสียง : Ilaria Porceddu
  Ilaria Porceddu [it]
 • การออกเสียง : Natalino Otto
  Natalino Otto [it]
 • การออกเสียง : Nuccia Bongiovanni
  Nuccia Bongiovanni [it]
 • การออกเสียง : Gianni Meccia
  Gianni Meccia [it]
 • การออกเสียง : Luciano Rondinella
  Luciano Rondinella [it]
 • การออกเสียง : Rocco Granata
  Rocco Granata [it]
 • การออกเสียง : Paolo Meneguzzi
  Paolo Meneguzzi [it]
 • การออกเสียง : Mario Abbate
  Mario Abbate [it]