หมวดหมู่:

cantal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcantal

  • การออกเสียง : Vieillespesse
    Vieillespesse [fr]
  • การออกเสียง : Ville de Salers
    Ville de Salers [fr]