หมวดหมู่:

Canadian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCanadian

 • การออกเสียง : Quebec
  Quebec [en]
 • การออกเสียง : maritime
  maritime [en]
 • การออกเสียง : wunderbar
  wunderbar [de]
 • การออกเสียง : eh
  eh [en]
 • การออกเสียง : Newfoundland
  Newfoundland [en]
 • การออกเสียง : Erdem
  Erdem [tr]
 • การออกเสียง : Outcome
  Outcome [en]
 • การออกเสียง : Sarah McLachlan
  Sarah McLachlan [en]
 • การออกเสียง : Michael Ondaatje
  Michael Ondaatje [en]
 • การออกเสียง : k.d. lang
  k.d. lang [en]
 • การออกเสียง : Louis St. Laurent
  Louis St. Laurent [en]
 • การออกเสียง : Guelph
  Guelph [en]
 • การออกเสียง : Michael Ignatieff
  Michael Ignatieff [en]
 • การออกเสียง : Emily Hampshire
  Emily Hampshire [en]
 • การออกเสียง : Our Lady Peace
  Our Lady Peace [en]
 • การออกเสียง : Mary Ainsworth
  Mary Ainsworth [en]
 • การออกเสียง : nickle
  nickle [en]
 • การออกเสียง : Burton Cummings
  Burton Cummings [en]
 • การออกเสียง : Pamela Anderson
  Pamela Anderson [en]
 • การออกเสียง : Bulk Barn
  Bulk Barn [en]
 • การออกเสียง : Cece
  Cece [it]
 • การออกเสียง : Malcolm Gladwell
  Malcolm Gladwell [es]
 • การออกเสียง : John Diefenbaker
  John Diefenbaker [en]
 • การออกเสียง : Verleger
  Verleger [de]
 • การออกเสียง : Will Kymlicka
  Will Kymlicka [en]
 • การออกเสียง : Sandra Oh
  Sandra Oh [en]
 • การออกเสียง : Ed, Edd n Eddy
  Ed, Edd n Eddy [en]
 • การออกเสียง : Kataklysm
  Kataklysm [en]
 • การออกเสียง : hoser
  hoser [en]
 • การออกเสียง : Yogen Früz
  Yogen Früz [en]
 • การออกเสียง : Patrice Bergeron
  Patrice Bergeron [fr]
 • การออกเสียง : Canadian English
  Canadian English [en]
 • การออกเสียง : Alexandre Despatie
  Alexandre Despatie [fr]
 • การออกเสียง : Canuck
  Canuck [en]
 • การออกเสียง : Adolphe-Basile Routhier
  Adolphe-Basile Routhier [en]
 • การออกเสียง : Bluenotes
  Bluenotes [en]
 • การออกเสียง : Jon Lajoie
  Jon Lajoie [fr]
 • การออกเสียง : Billy Talent
  Billy Talent [en]
 • การออกเสียง : Ottawa Valley Twang
  Ottawa Valley Twang [en]
 • การออกเสียง : Junior Hoilett
  Junior Hoilett [en]
 • การออกเสียง : Loblaw
  Loblaw [en]
 • การออกเสียง : Buckley's
  Buckley's [en]
 • การออกเสียง : The northwest territories
  The northwest territories [en]
 • การออกเสียง : Nia Vardalos
  Nia Vardalos [en]
 • การออกเสียง : Atiba Hutchinson
  Atiba Hutchinson [en]
 • การออกเสียง : Sid Meier
  Sid Meier [en]
 • การออกเสียง : Kardinal Offishall
  Kardinal Offishall [en]
 • การออกเสียง : Northern Ontario
  Northern Ontario [en]
 • การออกเสียง : David Hubel
  David Hubel [en]
 • การออกเสียง : Luc Tousignant
  Luc Tousignant [fr]
 • การออกเสียง : Richard Wagamese
  Richard Wagamese [en]
 • การออกเสียง : Norman Doidge
  Norman Doidge [en]
 • การออกเสียง : Cape Breton accent
  Cape Breton accent [en]
 • การออกเสียง : Isabella Valency Crawford
  Isabella Valency Crawford [en]
 • การออกเสียง : Alexandre Bilodeau
  Alexandre Bilodeau [fr]
 • การออกเสียง : Maud Leonora Menten
  Maud Leonora Menten [en]
 • การออกเสียง : James Mavor
  James Mavor [en]
 • การออกเสียง : Mark Carney
  Mark Carney [en]
 • การออกเสียง : Patrick Roy
  Patrick Roy [en]
 • การออกเสียง : touque
  touque [fr]
 • การออกเสียง : Steven Arthur Pinker
  Steven Arthur Pinker [en]
 • การออกเสียง : Alden Nowlan
  Alden Nowlan [en]
 • การออกเสียง : Herbert Henry Dow
  Herbert Henry Dow [en]
 • การออกเสียง : Tommy Chong
  Tommy Chong [en]
 • การออกเสียง : Caroline Dhavernas
  Caroline Dhavernas [fr]
 • การออกเสียง : Thomas Lukaszuk
  Thomas Lukaszuk [en]
 • การออกเสียง : Audrey Mildmay
  Audrey Mildmay [en]
 • การออกเสียง : Pacific Northwest
  Pacific Northwest [en]
 • การออกเสียง : Kiesza
  Kiesza [pl]
 • การออกเสียง : Inniskillin
  Inniskillin [en]
 • การออกเสียง : Ronald Melzack
  Ronald Melzack [en]
 • การออกเสียง : Thigmotaxis
  Thigmotaxis [de]
 • การออกเสียง : Five-pin bowling
  Five-pin bowling [en]
 • การออกเสียง : Archibald Lampman
  Archibald Lampman [en]
 • การออกเสียง : Wiwchar
  Wiwchar [en]
 • การออกเสียง : Tahera
  Tahera [en]
 • การออกเสียง : Will Conlon
  Will Conlon [en]
 • การออกเสียง : Lunenburg
  Lunenburg [en]
 • การออกเสียง : Charles de Salaberry
  Charles de Salaberry [en]
 • การออกเสียง : Alessia Cara
  Alessia Cara [en]
 • การออกเสียง : Stephen Elop
  Stephen Elop [en]
 • การออกเสียง : John Tuzo Wilson
  John Tuzo Wilson [en]
 • การออกเสียง : Maude Barlow
  Maude Barlow [en]
 • การออกเสียง : Nathan Eldon Tanner
  Nathan Eldon Tanner [en]
 • การออกเสียง : Bliss Carman
  Bliss Carman [en]
 • การออกเสียง : Faouzia
  Faouzia [en]
 • การออกเสียง : Robertson Davies
  Robertson Davies [en]
 • การออกเสียง : Laura Vandervoort
  Laura Vandervoort [en]
 • การออกเสียง : Henry Taube
  Henry Taube [en]
 • การออกเสียง : Roberta Bondar
  Roberta Bondar [en]
 • การออกเสียง : Lindsey Middleton
  Lindsey Middleton [en]
 • การออกเสียง : la baie d'Hudson
  la baie d'Hudson [fr]
 • การออกเสียง : Duncan Campbell Scott
  Duncan Campbell Scott [en]
 • การออกเสียง : Taylor Leier
  Taylor Leier [en]
 • การออกเสียง : Sophie Grégoire
  Sophie Grégoire [fr]
 • การออกเสียง : Linamar
  Linamar [en]
 • การออกเสียง : Kelly-Marie Murtha
  Kelly-Marie Murtha [en]
 • การออกเสียง : Strumbellas
  Strumbellas [en]
 • การออกเสียง : Arthur Bruce McDonald
  Arthur Bruce McDonald [en]
 • การออกเสียง : Jonathan Robbins
  Jonathan Robbins [en]