หมวดหมู่:

campidanese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcampidanese

 • การออกเสียง : noi noi [it]
 • การออกเสียง : bellixeddu bellixeddu [sc]
 • การออกเสียง : fradi fradi [fur]
 • การออกเสียง : Genna Genna [it]
 • การออกเสียง : brebei brebei [sc]
 • การออกเสียง : otu otu [ig]
 • การออกเสียง : deu deu [ca]
 • การออกเสียง : Carraxu Carraxu [sc]
 • การออกเสียง : proceddu proceddu [sc]
 • การออกเสียง : agiudai agiudai [sc]
 • การออกเสียง : Studau Studau [sc]
 • การออกเสียง : Prexau Prexau [sc]
 • การออกเสียง : paxi paxi [sc]
 • การออกเสียง : Axedu Axedu [sc]
 • การออกเสียง : duus duus [sc]
 • การออกเสียง : àcua-de-biri àcua-de-biri [sc]
 • การออกเสียง : didu didu [sc]
 • การออกเสียง : abarrai abarrai [sc]
 • การออกเสียง : àcua àcua [sc]
 • การออกเสียง : apixedda apixedda [sc]
 • การออกเสียง : allisai allisai [sc]
 • การออกเสียง : allu (noun) allu (noun) [sc]
 • การออกเสียง : abungiai abungiai [sc]
 • การออกเสียง : apicadòrgiu apicadòrgiu [sc]
 • การออกเสียง : alighìngiu alighìngiu [sc]
 • การออกเสียง : acidrinai acidrinai [sc]
 • การออกเสียง : aostai aostai [sc]
 • การออกเสียง : amexinai amexinai [sc]
 • การออกเสียง : apuntorai apuntorai [sc]
 • การออกเสียง : Porceddu Porceddu [sc]
 • การออกเสียง : apetotu apetotu [sc]
 • การออกเสียง : Mellus Mellus [sc]
 • การออกเสียง : afaci afaci [sc]
 • การออกเสียง : abigai abigai [sc]
 • การออกเสียง : amancai amancai [sc]
 • การออกเสียง : aciungi aciungi [sc]
 • การออกเสียง : afumiai afumiai [sc]
 • การออกเสียง : ancòdina ancòdina [sc]
 • การออกเสียง : agiudu agiudu [sc]
 • การออกเสียง : amollai amollai [sc]
 • การออกเสียง : aciapai aciapai [sc]
 • การออกเสียง : aforciddau aforciddau [sc]
 • การออกเสียง : allabai allabai [sc]
 • การออกเสียง : abisongiai abisongiai [sc]
 • การออกเสียง : apompiai apompiai [sc]
 • การออกเสียง : afrachilai afrachilai [sc]
 • การออกเสียง : aìnturu aìnturu [sc]
 • การออกเสียง : agatai agatai [sc]
 • การออกเสียง : anconi anconi [sc]
 • การออกเสียง : allatai allatai [sc]
 • การออกเสียง : allenadori allenadori [sc]
 • การออกเสียง : amamai amamai [sc]
 • การออกเสียง : alladiai alladiai [sc]
 • การออกเสียง : acuilai acuilai [sc]
 • การออกเสียง : Pingiada Pingiada [sc]
 • การออกเสียง : acabai acabai [sc]
 • การออกเสียง : apoderai apoderai [sc]
 • การออกเสียง : allutai allutai [sc]
 • การออกเสียง : afitai afitai [sc]
 • การออกเสียง : aconcai aconcai [sc]
 • การออกเสียง : amutadori amutadori [sc]
 • การออกเสียง : mesi-de-ladàmini mesi-de-ladàmini [sc]
 • การออกเสียง : acostai acostai [sc]
 • การออกเสียง : aici (adverb) aici (adverb) [sc]
 • การออกเสียง : pixi pixi [sc]
 • การออกเสียง : abastai abastai [sc]
 • การออกเสียง : aguantai aguantai [sc]
 • การออกเสียง : alidai alidai [sc]
 • การออกเสียง : acontessi acontessi [sc]
 • การออกเสียง : amosta amosta [sc]
 • การออกเสียง : acuasantera acuasantera [sc]
 • การออกเสียง : annosigu annosigu [sc]
 • การออกเสียง : afringillonai afringillonai [sc]
 • การออกเสียง : allardiai allardiai [sc]
 • การออกเสียง : aconciai aconciai [sc]
 • การออกเสียง : afoxai afoxai [sc]
 • การออกเสียง : agafai agafai [sc]
 • การออกเสียง : acarraxai acarraxai [sc]
 • การออกเสียง : apamentai apamentai [sc]
 • การออกเสียง : aguali aguali [sc]
 • การออกเสียง : aprontai aprontai [sc]
 • การออกเสียง : afelai afelai [sc]
 • การออกเสียง : acatarrai acatarrai [sc]
 • การออกเสียง : achipi achipi [sc]
 • การออกเสียง : acuguciai acuguciai [sc]
 • การออกเสียง : apeddai apeddai [sc]
 • การออกเสียง : annuadòrgiu annuadòrgiu [sc]
 • การออกเสียง : allenai allenai [sc]
 • การออกเสียง : abutonai abutonai [sc]
 • การออกเสียง : Malloru Malloru [sc]
 • การออกเสียง : dròmmiri dròmmiri [sc]
 • การออกเสียง : aferenai aferenai [sc]
 • การออกเสียง : àngelu àngelu [sc]
 • การออกเสียง : acobercai acobercai [sc]
 • การออกเสียง : amandronai amandronai [sc]
 • การออกเสียง : abioi abioi [eu]
 • การออกเสียง : amasedai amasedai [sc]
 • การออกเสียง : acarcangiai acarcangiai [sc]
 • การออกเสียง : amoriscai amoriscai [sc]
 • การออกเสียง : acutzai acutzai [sc]