• การออกเสียงคำว่า ce jour intercalaire est le 29 février ce jour intercalaire est le 29 février [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 2016 est une année bissextile 2016 est une année bissextile [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bissextil bissextil [pt]
 • การออกเสียงคำว่า samedi samedi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า semaine semaine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vendredi vendredi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jours jours [fr]
 • การออกเสียงคำว่า année année [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mercredi mercredi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mois mois [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décembre décembre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า février février [fr]
 • การออกเสียงคำว่า juillet juillet [fr]