หมวดหมู่:

caesium

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcaesium

  • การออกเสียง : cez cez [pl]