หมวดหมู่:

ca va

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงca va

  • การออกเสียง : こんにちは こんにちは [ja]
  • การออกเสียง : penaos eo ? penaos eo ? [br]
  • การออกเสียง : mat ar jeu ? mat ar jeu ? [br]
  • การออกเสียง : mont a ra ? mont a ra ? [br]