หมวดหมู่:

Business

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBusiness

 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur [en]
 • การออกเสียง : director director [en]
 • การออกเสียง : business business [en]
 • การออกเสียง : K K [de]
 • การออกเสียง : algorithm algorithm [en]
 • การออกเสียง : president president [en]
 • การออกเสียง : establishment establishment [en]
 • การออกเสียง : entrepreneurship entrepreneurship [en]
 • การออกเสียง : résumé résumé [en]
 • การออกเสียง : concern concern [en]
 • การออกเสียง : exchange exchange [en]
 • การออกเสียง : monopoly monopoly [en]
 • การออกเสียง : agent agent [en]
 • การออกเสียง : agency agency [en]
 • การออกเสียง : e-commerce e-commerce [en]
 • การออกเสียง : entrepreneurial entrepreneurial [en]
 • การออกเสียง : organisation organisation [en]
 • การออกเสียง : affair affair [en]
 • การออกเสียง : SEM SEM [pt]
 • การออกเสียง : entrepreneurs entrepreneurs [en]
 • การออกเสียง : Costco Costco [en]
 • การออกเสียง : procurement procurement [en]
 • การออกเสียง : Rechnung Rechnung [de]
 • การออกเสียง : compliance compliance [en]
 • การออกเสียง : City of London City of London [en]
 • การออกเสียง : Waitrose Waitrose [en]
 • การออกเสียง : Menge Menge [de]
 • การออกเสียง : Managing Director Managing Director [en]
 • การออกเสียง : radio-frequency identification radio-frequency identification [en]
 • การออกเสียง : digital age digital age [en]
 • การออกเสียง : Mahnung Mahnung [de]
 • การออกเสียง : C.E.O. C.E.O. [en]
 • การออกเสียง : Thomson Reuters Thomson Reuters [en]
 • การออกเสียง : restaurateur restaurateur [en]
 • การออกเสียง : downsize downsize [en]
 • การออกเสียง : statistik statistik [de]
 • การออกเสียง : Anfrage Anfrage [de]
 • การออกเสียง : competitiveness competitiveness [en]
 • การออกเสียง : ¡trato hecho! ¡trato hecho! [es]
 • การออกเสียง : specialism specialism [en]
 • การออกเสียง : SWOT Analysis SWOT Analysis [en]
 • การออกเสียง : Versicherung Versicherung [de]
 • การออกเสียง : mission creep mission creep [en]
 • การออกเสียง : vice president vice president [en]
 • การออกเสียง : livestock farming livestock farming [en]
 • การออกเสียง : brand positioning brand positioning [en]
 • การออกเสียง : coaching coaching [en]
 • การออกเสียง : joint venture joint venture [en]
 • การออกเสียง : Abteilung Abteilung [de]
 • การออกเสียง : Zeichen Zeichen [de]
 • การออกเสียง : rapporteur rapporteur [fr]
 • การออกเสียง : per diem per diem [en]
 • การออกเสียง : Angebot Angebot [de]
 • การออกเสียง : outsourced outsourced [en]
 • การออกเสียง : outsourcing outsourcing [en]
 • การออกเสียง : procure procure [en]
 • การออกเสียง : turnover turnover [en]
 • การออกเสียง : satisfice satisfice [es]
 • การออกเสียง : адресат адресат [ru]
 • การออกเสียง : remuneration remuneration [en]
 • การออกเสียง : directorate directorate [en]
 • การออกเสียง : RFID RFID [en]
 • การออกเสียง : Ubiquiti Ubiquiti [en]
 • การออกเสียง : depletion depletion [en]
 • การออกเสียง : talk shop talk shop [en]
 • การออกเสียง : Einkauf Einkauf [de]
 • การออกเสียง : Lieferant Lieferant [de]
 • การออกเสียง : concerns concerns [en]
 • การออกเสียง : co-op co-op [en]
 • การออกเสียง : Fracht Fracht [de]
 • การออกเสียง : адаптация адаптация [ru]
 • การออกเสียง : bill of lading bill of lading [en]
 • การออกเสียง : majority-owned majority-owned [en]
 • การออกเสียง : golden handshake golden handshake [en]
 • การออกเสียง : magnate magnate [en]
 • การออกเสียง : Lagardère Lagardère [fr]
 • การออกเสียง : zero-hour contract zero-hour contract [en]
 • การออกเสียง : Produktion Produktion [de]
 • การออกเสียง : martwy sezon martwy sezon [pl]
 • การออกเสียง : SSL SSL [en]
 • การออกเสียง : Sekretariat Sekretariat [de]
 • การออกเสียง : exchange rate exchange rate [en]
 • การออกเสียง : severance pay severance pay [en]
 • การออกเสียง : MikroTik MikroTik [en]
 • การออกเสียง : freemium freemium [en]
 • การออกเสียง : Sortiment Sortiment [sv]
 • การออกเสียง : suit and tie suit and tie [en]
 • การออกเสียง : activity-based activity-based [en]
 • การออกเสียง : trafficker trafficker [en]
 • การออกเสียง : Absatz Absatz [de]
 • การออกเสียง : Learjet Learjet [en]
 • การออกเสียง : PEST Analysis PEST Analysis [en]
 • การออกเสียง : pharma pharma [en]
 • การออกเสียง : Beschwerde Beschwerde [de]
 • การออกเสียง : directors directors [en]
 • การออกเสียง : Selfridges Selfridges [en]
 • การออกเสียง : Lieferung Lieferung [de]
 • การออกเสียง : Butcher's Hall Butcher's Hall [en]
 • การออกเสียง : Großhändler Großhändler [de]
 • การออกเสียง : merger merger [en]