หมวดหมู่:

burrito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงburrito

  • การออกเสียง : burrito
    burrito [en]
  • การออกเสียง : chimichanga
    chimichanga [es]