หมวดหมู่:

Burgundy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBurgundy

 • การออกเสียง : Chardonnay Chardonnay [fr]
 • การออกเสียง : Chablis Chablis [fr]
 • การออกเสียง : burgonya burgonya [hu]
 • การออกเสียง : jarolières jarolières [fr]
 • การออกเสียง : Jarollières Jarollières [fr]
 • การออกเสียง : Burgundia Burgundia [pl]
 • การออกเสียง : Olivier Leflaive Olivier Leflaive [fr]
 • การออกเสียง : Charmes-Chambertin Charmes-Chambertin [fr]
 • การออกเสียง : Côte de Bouguerots Côte de Bouguerots [fr]
 • การออกเสียง : Les Hervelets Les Hervelets [fr]
 • การออกเสียง : combes de Lavaut Bossière combes de Lavaut Bossière [fr]
 • การออกเสียง : Les Arvelets Les Arvelets [fr]
 • การออกเสียง : Clos du Chapitre Clos du Chapitre [fr]
 • การออกเสียง : Ouvrées Ouvrées [fr]
 • การออกเสียง : En Suchot En Suchot [fr]
 • การออกเสียง : Burgundian Burgundian [en]
 • การออกเสียง : Butteaux Butteaux [fr]
 • การออกเสียง : Aux Cheusots Aux Cheusots [fr]
 • การออกเสียง : Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne [fr]
 • การออกเสียง : Montmains Montmains [fr]
 • การออกเสียง : Servin Servin [fr]
 • การออกเสียง : Queue de Hareng Queue de Hareng [fr]
 • การออกเสียง : Epineuil Epineuil [fr]
 • การออกเสียง : Clos l'Audignac Clos l'Audignac [fr]
 • การออกเสียง : Le Meix-Bas Le Meix-Bas [fr]
 • การออกเสียง : Clos de la Perrière Clos de la Perrière [fr]
 • การออกเสียง : Domaine Vocoret Domaine Vocoret [fr]
 • การออกเสียง : Long-Depaquit Long-Depaquit [fr]
 • การออกเสียง : Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse [fr]
 • การออกเสียง : Бургундия Бургундия [tt]
 • การออกเสียง : Chaume de Talvat Chaume de Talvat [fr]
 • การออกเสียง : Michel Laroche Michel Laroche [fr]
 • การออกเสียง : Guy Dufouleur Guy Dufouleur [fr]
 • การออกเสียง : Marcherelles Marcherelles [fr]
 • การออกเสียง : Robardelles Robardelles [fr]
 • การออกเสียง : Fuées Fuées [fr]
 • การออกเสียง : Rabource Rabource [fr]
 • การออกเสียง : Les Ancegnières Les Ancegnières [fr]