หมวดหมู่:

BSG

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBSG

  • การออกเสียง : Battlestar Galactica Battlestar Galactica [en]
  • การออกเสียง : Cylon Cylon [en]
  • การออกเสียง : frack frack [en]
  • การออกเสียง : Galactica Galactica [en]
  • การออกเสียง : Caprica Caprica [en]
  • การออกเสียง : galáctica galáctica [es]
  • การออกเสียง : William Adama William Adama [en]
  • การออกเสียง : Buna Schkopau Buna Schkopau [de]