หมวดหมู่:

bruising

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbruising

  • การออกเสียง : bruises bruises [en]
  • การออกเสียง : pognieść pognieść [pl]
  • การออกเสียง : potłuczenie potłuczenie [pl]