หมวดหมู่:

broadcast

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbroadcast

 • การออกเสียง : live live [en]
 • การออกเสียง : frequency frequency [en]
 • การออกเสียง : frequencies frequencies [en]
 • การออกเสียง : radio frequency radio frequency [en]
 • การออกเสียง : Domo-kun Domo-kun [ja]
 • การออกเสียง : KRO KRO [tr]
 • การออกเสียง : أذاع أذاع [ar]
 • การออกเสียง : nadawcza nadawcza [pl]
 • การออกเสียง : shipping forecast shipping forecast [en]
 • การออกเสียง : Reith Lectures Reith Lectures [en]
 • การออกเสียง : siaran siaran [ms]
 • การออกเสียง : بثت بثت [ar]
 • การออกเสียง : بَثّ بَثّ [ar]
 • การออกเสียง : Funkturm Funkturm [de]
 • การออกเสียง : أذاعها أذاعها [ar]
 • การออกเสียง : rozsyłać rozsyłać [pl]
 • การออกเสียง : بثتها بثتها [ar]
 • การออกเสียง : rozprzestrzeniają rozprzestrzeniają [pl]
 • การออกเสียง : rozgłaszasz rozgłaszasz [pl]
 • การออกเสียง : Diffusioun Diffusioun [lb]