หมวดหมู่:

british accent

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbritish accent

 • การออกเสียง : box box [en]
 • การออกเสียง : faux pas faux pas [en]
 • การออกเสียง : foie gras foie gras [fr]
 • การออกเสียง : pot pot [en]
 • การออกเสียง : take take [en]
 • การออกเสียง : head head [en]
 • การออกเสียง : Roma Roma [la]
 • การออกเสียง : police police [en]
 • การออกเสียง : to to [en]
 • การออกเสียง : argument argument [en]
 • การออกเสียง : issue issue [en]
 • การออกเสียง : be be [en]
 • การออกเสียง : mare mare [en]
 • การออกเสียง : purse purse [en]
 • การออกเสียง : cry cry [en]
 • การออกเสียง : leak leak [en]
 • การออกเสียง : suitable suitable [en]
 • การออกเสียง : width width [en]
 • การออกเสียง : cap cap [en]
 • การออกเสียง : nail nail [en]
 • การออกเสียง : prescription prescription [en]
 • การออกเสียง : Santa Claus Santa Claus [en]
 • การออกเสียง : kidney kidney [en]
 • การออกเสียง : elf elf [de]
 • การออกเสียง : provide provide [en]
 • การออกเสียง : bud bud [en]
 • การออกเสียง : schnitzel schnitzel [de]
 • การออกเสียง : shelves shelves [en]
 • การออกเสียง : mere mere [en]
 • การออกเสียง : tag tag [en]
 • การออกเสียง : expatriate expatriate [en]
 • การออกเสียง : heel heel [en]
 • การออกเสียง : trial trial [en]
 • การออกเสียง : tetanus tetanus [en]
 • การออกเสียง : underneath underneath [en]
 • การออกเสียง : whistle whistle [en]
 • การออกเสียง : poetry poetry [en]
 • การออกเสียง : cautious cautious [en]
 • การออกเสียง : careful careful [en]
 • การออกเสียง : fiddle fiddle [en]
 • การออกเสียง : tape tape [en]
 • การออกเสียง : scream scream [en]
 • การออกเสียง : dragonfly dragonfly [en]
 • การออกเสียง : shuffle shuffle [en]
 • การออกเสียง : chores chores [en]
 • การออกเสียง : jack-o-lantern jack-o-lantern [en]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : yell yell [en]
 • การออกเสียง : gross gross [en]
 • การออกเสียง : form form [en]
 • การออกเสียง : ache ache [en]
 • การออกเสียง : vet vet [en]
 • การออกเสียง : creator creator [en]
 • การออกเสียง : tier tier [en]
 • การออกเสียง : grasshopper grasshopper [en]
 • การออกเสียง : indeed indeed [en]
 • การออกเสียง : dishwasher dishwasher [en]
 • การออกเสียง : retire retire [en]
 • การออกเสียง : establish establish [en]
 • การออกเสียง : rosé rosé [en]
 • การออกเสียง : punctuation punctuation [en]
 • การออกเสียง : log log [en]
 • การออกเสียง : waitress waitress [en]
 • การออกเสียง : where there’s a will, there’s a way where there’s a will, there’s a way [en]
 • การออกเสียง : sociable sociable [en]
 • การออกเสียง : first of all first of all [en]
 • การออกเสียง : rip rip [en]
 • การออกเสียง : accountability accountability [en]
 • การออกเสียง : toad toad [en]
 • การออกเสียง : pencil sharpener pencil sharpener [en]
 • การออกเสียง : prominent prominent [en]
 • การออกเสียง : chemical chemical [en]
 • การออกเสียง : brass brass [en]
 • การออกเสียง : likewise likewise [en]
 • การออกเสียง : hacker hacker [en]
 • การออกเสียง : evidence evidence [en]
 • การออกเสียง : puddle puddle [en]
 • การออกเสียง : obstacle obstacle [en]
 • การออกเสียง : debate debate [en]
 • การออกเสียง : asphalt asphalt [en]
 • การออกเสียง : smoke smoke [en]
 • การออกเสียง : beak beak [en]
 • การออกเสียง : leader leader [en]
 • การออกเสียง : write-up write-up [en]
 • การออกเสียง : pulses pulses [en]
 • การออกเสียง : vote vote [en]
 • การออกเสียง : ox ox [en]
 • การออกเสียง : tool tool [en]
 • การออกเสียง : illegal illegal [en]
 • การออกเสียง : lungs lungs [en]
 • การออกเสียง : rummage rummage [en]
 • การออกเสียง : announcement announcement [en]
 • การออกเสียง : bond bond [en]
 • การออกเสียง : divide divide [en]
 • การออกเสียง : peas peas [en]
 • การออกเสียง : print print [en]
 • การออกเสียง : traffic traffic [en]
 • การออกเสียง : placard placard [fr]
 • การออกเสียง : disdainful disdainful [en]
 • การออกเสียง : relief relief [en]