หมวดหมู่:

british accent

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbritish accent

 • การออกเสียง : box
  box [en]
 • การออกเสียง : faux pas
  faux pas [en]
 • การออกเสียง : foie gras
  foie gras [fr]
 • การออกเสียง : pot
  pot [en]
 • การออกเสียง : take
  take [en]
 • การออกเสียง : head
  head [en]
 • การออกเสียง : Roma
  Roma [la]
 • การออกเสียง : police
  police [en]
 • การออกเสียง : to
  to [en]
 • การออกเสียง : issue
  issue [en]
 • การออกเสียง : argument
  argument [en]
 • การออกเสียง : be
  be [en]
 • การออกเสียง : mare
  mare [en]
 • การออกเสียง : suitable
  suitable [en]
 • การออกเสียง : purse
  purse [en]
 • การออกเสียง : cry
  cry [en]
 • การออกเสียง : width
  width [en]
 • การออกเสียง : cap
  cap [en]
 • การออกเสียง : nail
  nail [en]
 • การออกเสียง : leak
  leak [en]
 • การออกเสียง : Santa Claus
  Santa Claus [en]
 • การออกเสียง : prescription
  prescription [en]
 • การออกเสียง : provide
  provide [en]
 • การออกเสียง : kidney
  kidney [en]
 • การออกเสียง : elf
  elf [de]
 • การออกเสียง : schnitzel
  schnitzel [de]
 • การออกเสียง : bud
  bud [en]
 • การออกเสียง : tag
  tag [en]
 • การออกเสียง : mere
  mere [en]
 • การออกเสียง : shelves
  shelves [en]
 • การออกเสียง : heel
  heel [en]
 • การออกเสียง : expatriate
  expatriate [en]
 • การออกเสียง : trial
  trial [en]
 • การออกเสียง : poetry
  poetry [en]
 • การออกเสียง : whistle
  whistle [en]
 • การออกเสียง : tetanus
  tetanus [en]
 • การออกเสียง : careful
  careful [en]
 • การออกเสียง : cautious
  cautious [en]
 • การออกเสียง : underneath
  underneath [en]
 • การออกเสียง : chores
  chores [en]
 • การออกเสียง : tape
  tape [en]
 • การออกเสียง : fiddle
  fiddle [en]
 • การออกเสียง : grave
  grave [en]
 • การออกเสียง : shuffle
  shuffle [en]
 • การออกเสียง : dragonfly
  dragonfly [en]
 • การออกเสียง : yell
  yell [en]
 • การออกเสียง : jack-o-lantern
  jack-o-lantern [en]
 • การออกเสียง : gross
  gross [en]
 • การออกเสียง : form
  form [en]
 • การออกเสียง : rosé
  rosé [en]
 • การออกเสียง : ache
  ache [en]
 • การออกเสียง : tier
  tier [en]
 • การออกเสียง : vet
  vet [en]
 • การออกเสียง : indeed
  indeed [en]
 • การออกเสียง : grasshopper
  grasshopper [en]
 • การออกเสียง : creator
  creator [en]
 • การออกเสียง : first of all
  first of all [en]
 • การออกเสียง : punctuation
  punctuation [en]
 • การออกเสียง : establish
  establish [en]
 • การออกเสียง : retire
  retire [en]
 • การออกเสียง : dishwasher
  dishwasher [en]
 • การออกเสียง : sociable
  sociable [en]
 • การออกเสียง : waitress
  waitress [en]
 • การออกเสียง : where there’s a will, there’s a way
  where there’s a will, there’s a way [en]
 • การออกเสียง : chemical
  chemical [en]
 • การออกเสียง : log
  log [en]
 • การออกเสียง : evidence
  evidence [en]
 • การออกเสียง : pencil sharpener
  pencil sharpener [en]
 • การออกเสียง : rip
  rip [en]
 • การออกเสียง : accountability
  accountability [en]
 • การออกเสียง : obstacle
  obstacle [en]
 • การออกเสียง : puddle
  puddle [en]
 • การออกเสียง : prominent
  prominent [en]
 • การออกเสียง : hacker
  hacker [en]
 • การออกเสียง : toad
  toad [en]
 • การออกเสียง : lungs
  lungs [en]
 • การออกเสียง : debate
  debate [en]
 • การออกเสียง : likewise
  likewise [en]
 • การออกเสียง : beak
  beak [en]
 • การออกเสียง : brass
  brass [en]
 • การออกเสียง : smoke
  smoke [en]
 • การออกเสียง : leader
  leader [en]
 • การออกเสียง : asphalt
  asphalt [en]
 • การออกเสียง : tool
  tool [en]
 • การออกเสียง : illegal
  illegal [en]
 • การออกเสียง : vote
  vote [en]
 • การออกเสียง : ox
  ox [en]
 • การออกเสียง : write-up
  write-up [en]
 • การออกเสียง : divide
  divide [en]
 • การออกเสียง : announcement
  announcement [en]
 • การออกเสียง : peas
  peas [en]
 • การออกเสียง : striped
  striped [en]
 • การออกเสียง : pulses
  pulses [en]
 • การออกเสียง : rummage
  rummage [en]
 • การออกเสียง : traffic
  traffic [en]
 • การออกเสียง : relief
  relief [en]
 • การออกเสียง : bond
  bond [en]
 • การออกเสียง : badge
  badge [en]
 • การออกเสียง : print
  print [en]
 • การออกเสียง : patron
  patron [en]