หมวดหมู่:

British

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBritish

 • การออกเสียง : London London [en]
 • การออกเสียง : fish and chips fish and chips [en]
 • การออกเสียง : hundred hundred [en]
 • การออกเสียง : Hercule Poirot Hercule Poirot [en]
 • การออกเสียง : Rochester Rochester [en]
 • การออกเสียง : gloves gloves [en]
 • การออกเสียง : Tanqueray Tanqueray [en]
 • การออกเสียง : jungle jungle [en]
 • การออกเสียง : secondary school secondary school [en]
 • การออกเสียง : Downton Abbey Downton Abbey [en]
 • การออกเสียง : Reuters Reuters [en]
 • การออกเสียง : commerce commerce [en]
 • การออกเสียง : Roald Dahl Roald Dahl [en]
 • การออกเสียง : Reading (town) Reading (town) [en]
 • การออกเสียง : Arctic Monkeys Arctic Monkeys [en]
 • การออกเสียง : Milngavie Milngavie [sco]
 • การออกเสียง : ta ta [no]
 • การออกเสียง : Margaret Thatcher Margaret Thatcher [en]
 • การออกเสียง : Winston Churchill Winston Churchill [en]
 • การออกเสียง : One Direction One Direction [en]
 • การออกเสียง : Peer Peer [en]
 • การออกเสียง : Coldplay Coldplay [en]
 • การออกเสียง : striped striped [en]
 • การออกเสียง : Freud Freud [de]
 • การออกเสียง : Alain de Botton Alain de Botton [fr]
 • การออกเสียง : Dr. Martens Dr. Martens [en]
 • การออกเสียง : Morgan Morgan [en]
 • การออกเสียง : Victorian Victorian [en]
 • การออกเสียง : Meghan Markle Meghan Markle [en]
 • การออกเสียง : cock-up (noun) cock-up (noun) [en]
 • การออกเสียง : Thomas Stearns Eliot Thomas Stearns Eliot [en]
 • การออกเสียง : McInerney McInerney [en]
 • การออกเสียง : Arne Arne [sv]
 • การออกเสียง : roast beef roast beef [en]
 • การออกเสียง : Pomp and Circumstance Pomp and Circumstance [en]
 • การออกเสียง : Jaeger Jaeger [de]
 • การออกเสียง : warmer warmer [en]
 • การออกเสียง : Naughty Boy Naughty Boy [en]
 • การออกเสียง : Duke of Wellington Duke of Wellington [en]
 • การออกเสียง : wuthering wuthering [en]
 • การออกเสียง : Arthur Wellesley Arthur Wellesley [en]
 • การออกเสียง : Merlin Merlin [en]
 • การออกเสียง : baked beans baked beans [en]
 • การออกเสียง : Tom Hiddleston Tom Hiddleston [en]
 • การออกเสียง : Leicester City Leicester City [en]
 • การออกเสียง : Anglo-Saxon Anglo-Saxon [en]
 • การออกเสียง : Andy Murray Andy Murray [en]
 • การออกเสียง : Excalibur Excalibur [en]
 • การออกเสียง : Eric Clapton Eric Clapton [en]
 • การออกเสียง : Gladstone Gladstone [en]
 • การออกเสียง : Parkinson's Parkinson's [en]
 • การออกเสียง : Erdem Erdem [tr]
 • การออกเสียง : Chris Evans Chris Evans [en]
 • การออกเสียง : Ludwig Josef Johann Wittgenstein Ludwig Josef Johann Wittgenstein [de]
 • การออกเสียง : Anthony Burgess Anthony Burgess [en]
 • การออกเสียง : Eric Hobsbawm Eric Hobsbawm [en]
 • การออกเสียง : Jonny Greenwood Jonny Greenwood [en]
 • การออกเสียง : twopence twopence [en]
 • การออกเสียง : precariat precariat [en]
 • การออกเสียง : Handel Handel [de]
 • การออกเสียง : peers peers [en]
 • การออกเสียง : Peter Cook Peter Cook [en]
 • การออกเสียง : Isaiah Berlin Isaiah Berlin [en]
 • การออกเสียง : Anthony Berkeley Anthony Berkeley [en]
 • การออกเสียง : Cymbeline Cymbeline [en]
 • การออกเสียง : chap chap [en]
 • การออกเสียง : Jack Good Jack Good [en]
 • การออกเสียง : Klaxons Klaxons [en]
 • การออกเสียง : Bear Grylls Bear Grylls [en]
 • การออกเสียง : short-lived short-lived [en]
 • การออกเสียง : Toad-in-the-Hole Toad-in-the-Hole [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : Shepherd's Pie Shepherd's Pie [en]
 • การออกเสียง : fiver fiver [en]
 • การออกเสียง : Niall Ferguson Niall Ferguson [en]
 • การออกเสียง : Keynes Keynes [en]
 • การออกเสียง : Thomas Adès Thomas Adès [en]
 • การออกเสียง : Muriel Spark Muriel Spark [en]
 • การออกเสียง : Dave Gahan Dave Gahan [en]
 • การออกเสียง : blether blether [en]
 • การออกเสียง : skint skint [en]
 • การออกเสียง : mercer mercer [en]
 • การออกเสียง : Loo Loo [en]
 • การออกเสียง : Miss Marple Miss Marple [en]
 • การออกเสียง : William Cowper William Cowper [en]
 • การออกเสียง : Prospero Prospero [en]
 • การออกเสียง : Pret-a-manger Pret-a-manger [en]
 • การออกเสียง : Procol Harum Procol Harum [en]
 • การออกเสียง : William Byrd William Byrd [en]
 • การออกเสียง : Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee [en]
 • การออกเสียง : Fencibles Fencibles [en]
 • การออกเสียง : ups-a-daisy ups-a-daisy [en]
 • การออกเสียง : Mauretania Mauretania [en]
 • การออกเสียง : James Wilson James Wilson [en]
 • การออกเสียง : Routemaster Routemaster [en]
 • การออกเสียง : Obadiah Shuttleworth Obadiah Shuttleworth [en]
 • การออกเสียง : Yotam Ottolenghi Yotam Ottolenghi [en]
 • การออกเสียง : Lucian Freud Lucian Freud [en]
 • การออกเสียง : Marks & Spencer Marks & Spencer [en]
 • การออกเสียง : Ernest Rutherford Ernest Rutherford [en]