หมวดหมู่:

brewing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbrewing

 • การออกเสียง : keg keg [en]
 • การออกเสียง : hops hops [en]
 • การออกเสียง : lautering lautering [en]
 • การออกเสียง : sparging sparging [en]
 • การออกเสียง : distillation distillation [en]
 • การออกเสียง : brag brag [en]
 • การออกเสียง : bunghole bunghole [en]
 • การออกเสียง : distillate distillate [en]
 • การออกเสียง : Lauter Lauter [de]
 • การออกเสียง : bragdy bragdy [cy]
 • การออกเสียง : Trubteil Trubteil [de]
 • การออกเสียง : Dekoktionsverfahren Dekoktionsverfahren [de]
 • การออกเสียง : Trubseite Trubseite [de]
 • การออกเสียง : Feintrub Feintrub [de]
 • การออกเสียง : Dekoktion Dekoktion [de]
 • การออกเสียง : Maisch Maisch [de]
 • การออกเสียง : Trubpartikel Trubpartikel [de]
 • การออกเสียง : Trubteilchen Trubteilchen [de]
 • การออกเสียง : bragu bragu [cy]
 • การออกเสียง : Trubgehalt Trubgehalt [de]