หมวดหมู่:

breeds

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbreeds

 • การออกเสียง : Coton de Tulear Coton de Tulear [fr]
 • การออกเสียง : Aberdeen Angus Aberdeen Angus [en]
 • การออกเสียง : Weimaraner Weimaraner [en]
 • การออกเสียง : Cotswolds Cotswolds [en]
 • การออกเสียง : Bichon Frise Bichon Frise [en]
 • การออกเสียง : Bernese Mountain Dog Bernese Mountain Dog [en]
 • การออกเสียง : Coon Coon [en]
 • การออกเสียง : Shibe Shibe [en]
 • การออกเสียง : Gelbvieh Gelbvieh [de]
 • การออกเสียง : Ossabaw Ossabaw [en]
 • การออกเสียง : Russian Blue Russian Blue [en]