หมวดหมู่:

Brda

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBrda

  • การออกเสียง : Medana Medana [sl]
  • การออกเสียง : Šmartno Šmartno [sl]
  • การออกเสียง : Dóbrovo Dóbrovo [sl]
  • บันทึกการออกเสียง : Kožbana Kožbana [sl] รอการออกเสียง