หมวดหมู่:

brazo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbrazo

 • การออกเสียง : beso
  beso [es]
 • การออกเสียง : braç
  braç [ca]
 • การออกเสียง : paže
  paže [cs]
 • การออกเสียง : bracito
  bracito [es]
 • การออกเสียง : aarm
  aarm [lb]
 • การออกเสียง : bracciu
  bracciu [co]
 • บันทึกการออกเสียง : lipag lipag [arn] รอการออกเสียง