หมวดหมู่:

bramka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbramka

  • การออกเสียง : bramkostrzelność bramkostrzelność [pl]
  • การออกเสียง : samobójczy samobójczy [pl]