หมวดหมู่:

bramka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbramka

  • การออกเสียง : bramkostrzelność bramkostrzelność [pl]
  • การออกเสียง : samobójczy samobójczy [pl]
  • การออกเสียง : do bramki do bramki [pl]
  • การออกเสียง : w bramce w bramce [pl]