หมวดหมู่:

botanique

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotanique

 • การออกเสียง : sore sore [en]
 • การออกเสียง : gluten gluten [de]
 • การออกเสียง : flamboyant flamboyant [en]
 • การออกเสียง : Papyrus Papyrus [en]
 • การออกเสียง : climbing climbing [en]
 • การออกเสียง : Jasmin Jasmin [en]
 • การออกเสียง : branche branche [de]
 • การออกเสียง : vivace vivace [it]
 • การออกเสียง : simples simples [pt]
 • การออกเสียง : albumen albumen [en]
 • การออกเสียง : mangle mangle [en]
 • การออกเสียง : filiforme filiforme [pt]
 • การออกเสียง : volubile volubile [fr]
 • การออกเสียง : rachis rachis [fr]
 • การออกเสียง : triticale triticale [en]
 • การออกเสียง : ficus ficus [ca]
 • การออกเสียง : chélidoine chélidoine [fr]
 • การออกเสียง : liber liber [la]
 • การออกเสียง : plants plants [en]
 • การออกเสียง : tige tige [fr]
 • การออกเสียง : stimulus stimulus [en]
 • การออกเสียง : calice calice [fr]
 • การออกเสียง : liane liane [en]
 • การออกเสียง : glaïeul glaïeul [fr]
 • การออกเสียง : pubescent pubescent [en]
 • การออกเสียง : cime cime [fr]
 • การออกเสียง : espèce espèce [fr]
 • การออกเสียง : pétiole pétiole [fr]
 • การออกเสียง : girolle girolle [en]
 • การออกเสียง : pétale pétale [fr]
 • การออกเสียง : sporophyte sporophyte [en]
 • การออกเสียง : fertilisation fertilisation [en]
 • การออกเสียง : botanique botanique [fr]
 • การออกเสียง : floraison floraison [fr]
 • การออกเสียง : souche souche [fr]
 • การออกเสียง : phytophthora phytophthora [en]
 • การออกเสียง : germination germination [en]
 • การออกเสียง : Fabaceae Fabaceae [la]
 • การออกเสียง : zoospore zoospore [en]
 • การออกเสียง : mamey mamey [es]
 • การออกเสียง : jaborandi jaborandi [es]
 • การออกเสียง : rouche rouche [fr]
 • การออกเสียง : sainfoin commun sainfoin commun [fr]
 • การออกเสียง : Ivette Ivette [ca]
 • การออกเสียง : gingko gingko [fr]
 • การออกเสียง : papille papille [de]
 • การออกเสียง : pistil pistil [en]
 • การออกเสียง : bogue bogue [en]
 • การออกเสียง : épine épine [fr]
 • การออกเสียง : jardin botanique jardin botanique [fr]
 • การออกเสียง : hêtre hêtre [fr]
 • การออกเสียง : spadice spadice [fr]
 • การออกเสียง : inflorescence inflorescence [en]
 • การออกเสียง : rameau rameau [fr]
 • การออกเสียง : lignine lignine [fr]
 • การออกเสียง : bulbe bulbe [yi]
 • การออกเสียง : sessile sessile [en]
 • การออกเสียง : rose de serpent rose de serpent [fr]
 • การออกเสียง : ovule ovule [en]
 • การออกเสียง : marcotte marcotte [fr]
 • การออกเสียง : drupe drupe [en]
 • การออกเสียง : fresne fresne [fr]
 • การออกเสียง : indéhiscent indéhiscent [fr]
 • การออกเสียง : bilimbi bilimbi [pt]
 • การออกเสียง : marcotter marcotter [fr]
 • การออกเสียง : قات قات [ar]
 • การออกเสียง : plante annuelle plante annuelle [fr]
 • การออกเสียง : hydrogame hydrogame [fr]
 • การออกเสียง : hygrophile hygrophile [fr]
 • การออกเสียง : trifolié trifolié [fr]
 • การออกเสียง : épicormique épicormique [fr]
 • การออกเสียง : jacinthe d’eau jacinthe d’eau [fr]
 • การออกเสียง : plante ligneuse plante ligneuse [fr]
 • การออกเสียง : Chalaze Chalaze [fr]
 • การออกเสียง : tulipier tulipier [fr]
 • การออกเสียง : corolle corolle [it]
 • การออกเสียง : ombelle ombelle [fr]
 • การออกเสียง : tépale tépale [fr]
 • การออกเสียง : scaevola scaevola [fr]
 • การออกเสียง : silique silique [fr]
 • การออกเสียง : stigmate stigmate [fr]
 • การออกเสียง : paripenné paripenné [fr]
 • การออกเสียง : thyrse thyrse [fr]
 • การออกเสียง : ozeille ozeille [fr]
 • การออกเสียง : rumex rumex [fr]
 • การออกเสียง : arvien arvien [lv]
 • การออกเสียง : kenna kenna [is]
 • การออกเสียง : hologamie hologamie [fr]
 • การออกเสียง : exine exine [en]
 • การออกเสียง : sempervirent sempervirent [fr]
 • การออกเสียง : berce berce [gl]
 • การออกเสียง : Sporange Sporange [en]
 • การออกเสียง : jasmin de Madagascar jasmin de Madagascar [fr]
 • การออกเสียง : orchis orchis [fr]
 • การออกเสียง : persistant persistant [fr]
 • การออกเสียง : herbier herbier [fr]
 • การออกเสียง : licochet licochet [fr]
 • การออกเสียง : sépale sépale [fr]
 • การออกเสียง : monopodiale monopodiale [it]
 • การออกเสียง : hétérosporangie hétérosporangie [fr]