หมวดหมู่:

botanika

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotanika

 • การออกเสียง : źdźbło
  źdźbło [pl]
 • การออกเสียง : Palma
  Palma [it]
 • การออกเสียง : rezeda
  rezeda [hu]
 • การออกเสียง : sumak
  sumak [tr]
 • การออกเสียง : teobromina
  teobromina [it]
 • การออกเสียง : modrzewiowy
  modrzewiowy [pl]
 • การออกเสียง : kutikula
  kutikula [de]
 • การออกเสียง : heliotrop
  heliotrop [de]
 • การออกเสียง : suchodrzew
  suchodrzew [pl]
 • การออกเสียง : antypka
  antypka [pl]
 • การออกเสียง : tatarka
  tatarka [pl]
 • การออกเสียง : prawoślaz
  prawoślaz [pl]
 • การออกเสียง : teofilina
  teofilina [pt]
 • การออกเสียง : koniczyna
  koniczyna [pl]
 • การออกเสียง : pierwiosnek
  pierwiosnek [pl]
 • การออกเสียง : pęcherz
  pęcherz [pl]
 • การออกเสียง : mietlica
  mietlica [pl]
 • การออกเสียง : tawlina
  tawlina [pl]
 • การออกเสียง : magtok
  magtok [hu]
 • การออกเสียง : anemogamia
  anemogamia [pl]
 • การออกเสียง : skrzyp
  skrzyp [pl]
 • การออกเสียง : arnika
  arnika [hr]
 • การออกเสียง : niezapominajka
  niezapominajka [pl]
 • การออกเสียง : badian
  badian [pl]
 • การออกเสียง : tatarczany
  tatarczany [pl]
 • การออกเสียง : heliotropowy
  heliotropowy [pl]
 • การออกเสียง : bławatek
  bławatek [pl]
 • การออกเสียง : miodnik
  miodnik [pl]
 • การออกเสียง : Szyszki
  Szyszki [pl]
 • การออกเสียง : anemogamiczny
  anemogamiczny [pl]
 • การออกเสียง : chlorofil
  chlorofil [pl]
 • การออกเสียง : antocyjanowy
  antocyjanowy [pl]
 • การออกเสียง : anemochoria
  anemochoria [pl]
 • การออกเสียง : modrzew
  modrzew [pl]
 • การออกเสียง : antocyjanina
  antocyjanina [pl]
 • การออกเสียง : Biedrzeniec
  Biedrzeniec [pl]
 • การออกเสียง : sokora
  sokora [pl]
 • การออกเสียง : szypułka
  szypułka [pl]
 • การออกเสียง : rogoża
  rogoża [pl]
 • การออกเสียง : brukselka
  brukselka [pl]
 • การออกเสียง : majeranek
  majeranek [pl]
 • การออกเสียง : pączkowanie
  pączkowanie [pl]
 • การออกเสียง : tatarak
  tatarak [pl]
 • การออกเสียง : oczeret
  oczeret [pl]
 • การออกเสียง : paździerz
  paździerz [pl]
 • การออกเสียง : Smardze
  Smardze [pl]
 • การออกเสียง : waleriana
  waleriana [pl]
 • การออกเสียง : dzwonek
  dzwonek [pl]
 • การออกเสียง : heliotropiczny
  heliotropiczny [pl]
 • การออกเสียง : srebrnik
  srebrnik [pl]
 • การออกเสียง : starzec
  starzec [pl]
 • การออกเสียง : tatarakowy
  tatarakowy [pl]
 • การออกเสียง : ślaz
  ślaz [pl]
 • การออกเสียง : anemonowy
  anemonowy [pl]
 • การออกเสียง : epifit
  epifit [pl]
 • การออกเสียง : łyko
  łyko [pl]
 • การออกเสียง : grochodrzew
  grochodrzew [pl]
 • การออกเสียง : arnikowy
  arnikowy [pl]
 • การออกเสียง : Jastrzębiec
  Jastrzębiec [pl]
 • การออกเสียง : niezabudka
  niezabudka [pl]
 • การออกเสียง : modrzewie
  modrzewie [pl]
 • การออกเสียง : anemochoryczny
  anemochoryczny [pl]
 • การออกเสียง : bania
  bania [pl]
 • การออกเสียง : Węgierka
  Węgierka [pl]
 • การออกเสียง : turzyca
  turzyca [pl]
 • การออกเสียง : aloesolistny
  aloesolistny [pl]
 • การออกเสียง : płonnik
  płonnik [pl]
 • การออกเสียง : zimozielony
  zimozielony [pl]
 • การออกเสียง : okrzemki
  okrzemki [pl]
 • การออกเสียง : krótkolistny
  krótkolistny [pl]
 • การออกเสียง : pajęczaki
  pajęczaki [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : бамби бамби [abq] รอการออกเสียง