หมวดหมู่:

botanika

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotanika

 • การออกเสียง : źdźbło źdźbło [pl]
 • การออกเสียง : Palma Palma [it]
 • การออกเสียง : rezeda rezeda [hu]
 • การออกเสียง : sumak sumak [tr]
 • การออกเสียง : teobromina teobromina [it]
 • การออกเสียง : modrzewiowy modrzewiowy [pl]
 • การออกเสียง : kutikula kutikula [de]
 • การออกเสียง : heliotrop heliotrop [de]
 • การออกเสียง : suchodrzew suchodrzew [pl]
 • การออกเสียง : antypka antypka [pl]
 • การออกเสียง : tatarka tatarka [pl]
 • การออกเสียง : prawoślaz prawoślaz [pl]
 • การออกเสียง : teofilina teofilina [pt]
 • การออกเสียง : koniczyna koniczyna [pl]
 • การออกเสียง : pierwiosnek pierwiosnek [pl]
 • การออกเสียง : pęcherz pęcherz [pl]
 • การออกเสียง : mietlica mietlica [pl]
 • การออกเสียง : tawlina tawlina [pl]
 • การออกเสียง : magtok magtok [hu]
 • การออกเสียง : anemogamia anemogamia [pl]
 • การออกเสียง : skrzyp skrzyp [pl]
 • การออกเสียง : niezapominajka niezapominajka [pl]
 • การออกเสียง : badian badian [pl]
 • การออกเสียง : tatarczany tatarczany [pl]
 • การออกเสียง : arnika arnika [hr]
 • การออกเสียง : heliotropowy heliotropowy [pl]
 • การออกเสียง : bławatek bławatek [pl]
 • การออกเสียง : miodnik miodnik [pl]
 • การออกเสียง : Szyszki Szyszki [pl]
 • การออกเสียง : anemogamiczny anemogamiczny [pl]
 • การออกเสียง : chlorofil chlorofil [pl]
 • การออกเสียง : antocyjanowy antocyjanowy [pl]
 • การออกเสียง : anemochoria anemochoria [pl]
 • การออกเสียง : modrzew modrzew [pl]
 • การออกเสียง : antocyjanina antocyjanina [pl]
 • การออกเสียง : Biedrzeniec Biedrzeniec [pl]
 • การออกเสียง : sokora sokora [pl]
 • การออกเสียง : szypułka szypułka [pl]
 • การออกเสียง : rogoża rogoża [pl]
 • การออกเสียง : majeranek majeranek [pl]
 • การออกเสียง : brukselka brukselka [pl]
 • การออกเสียง : pączkowanie pączkowanie [pl]
 • การออกเสียง : tatarak tatarak [pl]
 • การออกเสียง : oczeret oczeret [pl]
 • การออกเสียง : paździerz paździerz [pl]
 • การออกเสียง : Smardze Smardze [pl]
 • การออกเสียง : waleriana waleriana [pl]
 • การออกเสียง : heliotropiczny heliotropiczny [pl]
 • การออกเสียง : srebrnik srebrnik [pl]
 • การออกเสียง : dzwonek dzwonek [pl]
 • การออกเสียง : starzec starzec [pl]
 • การออกเสียง : tatarakowy tatarakowy [pl]
 • การออกเสียง : ślaz ślaz [pl]
 • การออกเสียง : anemonowy anemonowy [pl]
 • การออกเสียง : epifit epifit [pl]
 • การออกเสียง : grochodrzew grochodrzew [pl]
 • การออกเสียง : łyko łyko [pl]
 • การออกเสียง : arnikowy arnikowy [pl]
 • การออกเสียง : niezabudka niezabudka [pl]
 • การออกเสียง : Jastrzębiec Jastrzębiec [pl]
 • การออกเสียง : modrzewie modrzewie [pl]
 • การออกเสียง : anemochoryczny anemochoryczny [pl]
 • การออกเสียง : bania bania [pl]
 • การออกเสียง : Węgierka Węgierka [pl]
 • การออกเสียง : turzyca turzyca [pl]
 • การออกเสียง : aloesolistny aloesolistny [pl]
 • การออกเสียง : płonnik płonnik [pl]
 • การออกเสียง : zimozielony zimozielony [pl]
 • การออกเสียง : okrzemki okrzemki [pl]
 • การออกเสียง : krótkolistny krótkolistny [pl]
 • การออกเสียง : pajęczaki pajęczaki [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : бамби бамби [abq] รอการออกเสียง