หมวดหมู่:

botanica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbotanica

 • การออกเสียง : Rosa Rosa [it]
 • การออกเสียง : magnolia magnolia [en]
 • การออกเสียง : asparagus asparagus [en]
 • การออกเสียง : durian durian [en]
 • การออกเสียง : fungus fungus [en]
 • การออกเสียง : acacia acacia [en]
 • การออกเสียง : Aloe vera Aloe vera [en]
 • การออกเสียง : panacea panacea [en]
 • การออกเสียง : uva uva [es]
 • การออกเสียง : Palma Palma [it]
 • การออกเสียง : myricae myricae [la]
 • การออกเสียง : planta planta [es]
 • การออกเสียง : kumquat kumquat [en]
 • การออกเสียง : aloe aloe [es]
 • การออกเสียง : ascella ascella [it]
 • การออกเสียง : cattleya cattleya [la]
 • การออกเสียง : capsicum capsicum [en]
 • การออกเสียง : phylum phylum [en]
 • การออกเสียง : acerola acerola [pt]
 • การออกเสียง : pudica pudica [pt]
 • การออกเสียง : hibiscus hibiscus [en]
 • การออกเสียง : galla galla [es]
 • การออกเสียง : parenchyma parenchyma [en]
 • การออกเสียง : Camellia sinensis Camellia sinensis [la]
 • การออกเสียง : carota carota [it]
 • การออกเสียง : Ruta Ruta [es]
 • การออกเสียง : salvia salvia [es]
 • การออกเสียง : leguminosa leguminosa [es]
 • การออกเสียง : gymnema gymnema [la]
 • การออกเสียง : pensel pensel [sv]
 • การออกเสียง : Quercus Quercus [la]
 • การออกเสียง : Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides [la]
 • การออกเสียง : Solanaceae Solanaceae [en]
 • การออกเสียง : Myrocarpus fastigiatus Myrocarpus fastigiatus [la]
 • การออกเสียง : leucadendron leucadendron [la]
 • การออกเสียง : araucaria araucaria [it]
 • การออกเสียง : cardamomum cardamomum [la]
 • การออกเสียง : satureia satureia [la]
 • การออกเสียง : Apicius Apicius [la]
 • การออกเสียง : achillea millefolium achillea millefolium [la]
 • การออกเสียง : ocimum ocimum [la]
 • การออกเสียง : pseudocereale pseudocereale [it]
 • การออกเสียง : Arabidopsis thaliana Arabidopsis thaliana [en]
 • การออกเสียง : madreselva madreselva [es]
 • การออกเสียง : Apiaceae Apiaceae [en]
 • การออกเสียง : papaver papaver [la]
 • การออกเสียง : pinus pinus [pt]
 • การออกเสียง : chamaecyparis chamaecyparis [en]
 • การออกเสียง : sansevieria sansevieria [en]
 • การออกเสียง : actinomorfo actinomorfo [pt]
 • การออกเสียง : fructus fructus [la]
 • การออกเสียง : Fabaceae Fabaceae [la]
 • การออกเสียง : ilare ilare [it]
 • การออกเสียง : Cannabis sativa Cannabis sativa [la]
 • การออกเสียง : Amanita muscaria Amanita muscaria [la]
 • การออกเสียง : cannella cannella [it]
 • การออกเสียง : brassica brassica [en]
 • การออกเสียง : echeveria echeveria [de]
 • การออกเสียง : larix larix [nl]
 • การออกเสียง : Althaea rosea Althaea rosea [la]
 • การออกเสียง : acalifa acalifa [pt]
 • การออกเสียง : thyrsus thyrsus [en]
 • การออกเสียง : Glycyrrhiza Glycyrrhiza [en]
 • การออกเสียง : meristema meristema [it]
 • การออกเสียง : asclepias asclepias [en]
 • การออกเสียง : pennacchio pennacchio [it]
 • การออกเสียง : Primano Primano [it]
 • การออกเสียง : aconitum autumnale aconitum autumnale [la]
 • การออกเสียง : mentha piperita mentha piperita [la]
 • การออกเสียง : Drosera capensis Drosera capensis [la]
 • การออกเสียง : Cactaceae Cactaceae [la]
 • การออกเสียง : Oleaceae Oleaceae [fr]
 • การออกเสียง : solanacee solanacee [it]
 • การออกเสียง : Rosmarinus officinalis Rosmarinus officinalis [la]
 • การออกเสียง : adelfia adelfia [pt]
 • การออกเสียง : Polyscias fruticosa Polyscias fruticosa [la]
 • การออกเสียง : cutina cutina [pt]
 • การออกเสียง : Juniperus communis Juniperus communis [la]
 • การออกเสียง : Euphorbiaceae Euphorbiaceae [la]
 • การออกเสียง : Paeonia lactiflora Paeonia lactiflora [la]
 • การออกเสียง : Michelia alba Michelia alba [la]
 • การออกเสียง : Clivia miniata Clivia miniata [la]
 • การออกเสียง : Citrus aurantium amara Citrus aurantium amara [la]
 • การออกเสียง : Salvia sclarea Salvia sclarea [it]
 • การออกเสียง : Cĭtrus aurantium bergamia Cĭtrus aurantium bergamia [la]
 • การออกเสียง : Leguminosae Leguminosae [la]
 • การออกเสียง : Echinacea angustifolia Echinacea angustifolia [la]
 • การออกเสียง : Cucumis sativus Cucumis sativus [la]
 • การออกเสียง : pinaceae pinaceae [la]
 • การออกเสียง : Citrus sinensis Citrus sinensis [la]
 • การออกเสียง : mentha mentha [la]
 • การออกเสียง : Olea europaea Olea europaea [la]
 • การออกเสียง : Cinnamomum verum Cinnamomum verum [la]
 • การออกเสียง : cinnamomum cassia cinnamomum cassia [la]
 • การออกเสียง : ceanothus ceanothus [la]
 • การออกเสียง : nicotiana nicotiana [la]
 • การออกเสียง : aceraceae aceraceae [la]
 • การออกเสียง : Cicer arietinum Cicer arietinum [la]
 • การออกเสียง : ampelografia ampelografia [it]
 • การออกเสียง : Paeonia suffruticosa Paeonia suffruticosa [la]