หมวดหมู่:

bot

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbot

  • การออกเสียง : API API [is]
  • การออกเสียง : boten boten [de]