หมวดหมู่:

borrowed words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงborrowed words

  • การออกเสียง : ciao ciao [it]