หมวดหมู่:

bones

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbones

 • การออกเสียง : radius radius [en]
 • การออกเสียง : coccyx coccyx [en]
 • การออกเสียง : tibia tibia [en]
 • การออกเสียง : sternum sternum [en]
 • การออกเสียง : metatarsal metatarsal [en]
 • การออกเสียง : Bassin Bassin [fr]
 • การออกเสียง : acromion acromion [fr]
 • การออกเสียง : maxillae maxillae [en]
 • การออกเสียง : semilunar semilunar [pt]
 • การออกเสียง : lunate lunate [en]
 • การออกเสียง : trapezium trapezium [en]
 • การออกเสียง : cubitus cubitus [fr]
 • การออกเสียง : ossicles ossicles [en]
 • การออกเสียง : جمجمة جمجمة [ar]
 • การออกเสียง : pretarsal pretarsal [en]
 • การออกเสียง : ossification ossification [en]
 • การออกเสียง : metatarsal phalangeal metatarsal phalangeal [en]
 • การออกเสียง : vomer vomer [en]
 • การออกเสียง : omoplate omoplate [fr]
 • การออกเสียง : skeletology skeletology [en]
 • การออกเสียง : humérus humérus [fr]
 • การออกเสียง : fémur fémur [es]
 • การออกเสียง : περόνη περόνη [el]
 • การออกเสียง : עצמותיי עצמותיי [he]
 • การออกเสียง : péroné péroné [fr]
 • การออกเสียง : vertèbre vertèbre [fr]
 • การออกเสียง : kości kości [pl]
 • การออกเสียง : enarthrodial enarthrodial [en]
 • การออกเสียง : conchae conchae [la]
 • การออกเสียง : συναπομορφίες συναπομορφίες [el]
 • การออกเสียง : clavicule clavicule [fr]
 • การออกเสียง : osteologist osteologist [en]
 • การออกเสียง : Metacarpals Metacarpals [en]
 • การออกเสียง : calcanei calcanei [en]
 • การออกเสียง : костехранилище костехранилище [ru]