หมวดหมู่:

bodily fluids

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbodily fluids

  • การออกเสียง : booger booger [en]
  • การออกเสียง : urine urine [en]
  • การออกเสียง : snot snot [en]