หมวดหมู่:

boca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงboca

  • การออกเสียง : bocca bocca [it]
  • การออกเสียง : aho aho [fi]
  • การออกเสียง : bouch bouch [cs]
  • การออกเสียง : munden munden [da]
  • การออกเสียง : bóca bóca [lmo]
  • การออกเสียง : kinywa kinywa [sw]
  • การออกเสียง : bostero bostero [es]
  • การออกเสียง : En boca cerrada no entran moscas En boca cerrada no entran moscas [es]
  • บันทึกการออกเสียง : wün wün [arn] รอการออกเสียง